உளவியல் என்றால் என்ன ? உளவியலின் வரலாறு, அதன் வகைகள், பயன்கள் மற்றும் தாக்கங்கள் ?


 

உளவியல் என்றால் என்ன?

 உளவியல் என்பது மனம் மற்றும் நடத்தை பற்றிய ஒரு ஆய்வுமுறையாகும்.  அதாவது மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள், எப்படி செயல்படுகிறார்கள், எவ்வாறு உணர்கிறார்கள் என்பதை பாதிக்கும் உயிரியல் தாக்கங்கள், சமூக அழுத்தங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் காரணிகளை உள்ளடக்கியது.

 உளவியலின் ஒரு ஆழமான புரிதலைப் பெறுவது மக்கள் தங்கள் சொந்த செயல்களைப் பற்றிய நுண்ணறிவுகளை அடையவும், மற்றவர்களைப் பற்றிய சிறந்த புரிதலைப் பெறவும் உதவுகிறது.


உளவியலின் வரலாறு

 ஆரம்பகால உளவியல் தத்துவம் மற்றும் உயிரியல் இரண்டிலிருந்தும் உருவானது.  இந்த இரண்டு பாடங்களின் விவாதங்கள் ஆரம்பகால கிரேக்க சிந்தனையாளர்களான அரிஸ்டாட்டில் மற்றும் சாக்ரடீஸ் உட்பட.

 "உளவியல்" என்ற வார்த்தை கிரேக்க வார்த்தையான சைக்கிலிருந்து பெறப்பட்டது, அதாவது "வாழ்க்கை" அல்லது "மூச்சு".  வார்த்தையின் பெறப்பட்ட அர்த்தங்களில் "ஆன்மா" அல்லது "சுய" அடங்கும்.

 வில்ஹெல்ம் வுண்ட் 1879 இல் ஜெர்மனியின் லீப்ஜிக்கில் முதல் சோதனை உளவியல் ஆய்வகத்தை நிறுவியபோது உளவியல் ஒரு தனி மற்றும் சுதந்திரமான ஆய்வுத் துறையாக தோன்றியது.

 உளவியலின் வரலாறு முழுவதும், மனித மனதையும் நடத்தையையும் விளக்க பல்வேறு சிந்தனைப் பள்ளிகள் உருவாகியுள்ளன.  சில சந்தர்ப்பங்களில், சில சிந்தனைப் பள்ளிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு உளவியல் துறையில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன.


What is psychology in tamil


 உளவியல் வகைகள்

 உளவியல் என்பது ஒரு பரந்த மற்றும் மாறுபட்ட துறையாகும், இது மனித சிந்தனை, நடத்தை, வளர்ச்சி, ஆளுமை, உணர்ச்சி, உந்துதல் மற்றும் பலவற்றின் ஆய்வை உள்ளடக்கியது.  இதன் விளைவாக, சில பல்வேறு துணைப்பகுதிகள் மற்றும் சிறப்புப் பகுதிகள் தோன்றியுள்ளன.  உளவியலில் உள்ள ஆராய்ச்சி மற்றும் பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் சில முக்கிய பகுதிகள் பிரித்துக் காட்டலாம். அவை பின்வருமாறு:

 •  அசாதாரண உளவியல் என்பது அசாதாரண நடத்தை மற்றும் மனநோயியல் பற்றிய ஆய்வு ஆகும்.  இந்த சிறப்பு பகுதி பல்வேறு மனநல கோளாறுகளின் ஆராய்ச்சி மற்றும் சிகிச்சையில் கவனம் செலுத்துகிறது இது மருத்துவ உளவியலுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
 •  உயிரியல் உளவியல் என்பது உயிரியல் செயல்முறைகள் மனம் மற்றும் நடத்தையை எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்பதை ஆய்வு செய்கிறது.  இந்த பகுதி நரம்பியலுடன் நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் மூளை காயம் அல்லது மூளை அசாதாரணங்களைப் பார்க்க எம்ஆர்ஐ மற்றும் பிஇடி ஸ்கேன் போன்ற கருவிகளைப் பயன்படுத்துகிறது.
 •  மருத்துவ உளவியல் என்பது மனநல கோளாறுகளின் மதிப்பீடு, நோய் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சை போன்ற காரணிகளியில்  கவனம் செலுத்துகிறது.
 •  அறிவாற்றல் உளவியல் என்பது கவனம், நினைவகம், கருத்து, முடிவெடுப்பது, சிக்கலைத் தீர்ப்பது மற்றும் மொழி கையகப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட மனித சிந்தனை செயல்முறைகளின் ஆய்வு ஆகும்.
 •  ஒப்பீட்டு உளவியல் என்பது விலங்குகளின் நடத்தையைப் பற்றிய உளவியலின் கிளை ஆகும்.
 •  வளர்ச்சி உளவியல் என்பது அறிவாற்றல் திறன்கள், அறநெறி, சமூக செயல்பாடு, அடையாளம் மற்றும் பிற வாழ்க்கை பகுதிகள் உட்பட வாழ்நாள் முழுவதும் மனித வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியைப் பார்க்கும் ஒரு பகுதியாகும்.
 •  தடயவியல் உளவியல் என்பது சட்ட மற்றும் குற்றவியல் நீதி அமைப்பில் உளவியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் கொள்கைகளைப் பயன்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்தும் ஒரு பயன்பாட்டுத் துறையாகும்.
 •  தொழில்துறை-நிறுவன உளவியல் என்பது வேலை செயல்திறனை மேம்படுத்துவதற்கும் பணியாளர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கும் உளவியல் ஆராய்ச்சியைப் பயன்படுத்தும் ஒரு துறையாகும்.
 •  ஆளுமை உளவியல் ஆளுமை எவ்வாறு உருவாகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதோடு எண்ணங்கள், நடத்தைகள் மற்றும் குணாதிசயங்கள் ஒவ்வொரு தனித்துவத்தையும் உருவாக்குகிறது.
 •  சமூக உளவியல் குழு நடத்தை, தனிப்பட்ட நடத்தை, மனப்பான்மை, தப்பெண்ணம், இணக்கம், ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் தொடர்புடைய தலைப்புகளில் சமூக தாக்கங்கள் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துகிறது.

 உளவியலின் பயன்கள் என்ன ?

 உளவியலுக்கான மிகத் தெளிவான பயன்பாடு மனநலத் துறையில் உளவியலாளர்கள் கொள்கைகள், ஆராய்ச்சி மற்றும் மருத்துவ கண்டுபிடிப்புகளைப் பயன்படுத்தி வாடிக்கையாளர்களுக்கு மன உளைச்சல் மற்றும் உளவியல் நோயின் அறிகுறிகளை நிர்வகிக்கவும் சமாளிக்கவும் உதவுகிறது.  உளவியலுக்கான கூடுதல் பயன்பாடுகளில் சில:

 1.  கல்வித் திட்டங்களை உருவாக்குதல்
 2.  பணிச்சூழலியல்
 3.  பொதுக் கொள்கையை அறிவித்தல்
 4.  மனநல சிகிச்சை
 5.  செயல்திறன் மேம்பாடு
 6.  தனிப்பட்ட ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வு
 7.  உளவியல் ஆராய்ச்சி
 8.  சுய உதவி
 9.  சமூக திட்ட வடிவமைப்பு
 10.  குழந்தை வளர்ச்சியைப் புரிந்துகொள்வது

 உளவியல் உள்ளடக்கிய அனைத்தையும் சுருக்கமாக வரையறுப்பது கடினம், ஆனால் வளர்ச்சி, ஆளுமை, எண்ணங்கள், உணர்வுகள், உணர்ச்சிகள், உந்துதல்கள் மற்றும் சமூக நடத்தைகள் போன்ற தலைப்புகள் உளவியல் புரிந்துகொள்ளவும், கணிக்கவும், விளக்கவும் முயலும் ஒரு பகுதியை மட்டுமே பிரதிபலிக்கின்றன.


 உளவியலின் தாக்கம்

 உளவியல் என்பது ஒரு பயன்பாட்டு மற்றும் கல்வித் துறையாகும், இது தனிநபர்களுக்கும் ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்திற்கும் பயனளிக்கிறது.  உளவியலின் பெரும்பகுதி மனநலப் பிரச்சினைகளைக் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சையளிப்பதற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் உளவியலின் தாக்கத்திற்கு வரும்போது அது பனிப்பாறையின் நுனி மட்டுமே.

 தனிநபர்களுக்கும் சமூகத்திற்கும் உளவியல் பங்களிக்கும் சில வழிகள் பின்வருமாறு:

 •  மக்கள் ஏன் அவர்கள் போலவே நடந்துகொள்கிறார்கள் என்பதைப் பற்றிய நமது புரிதலை மேம்படுத்துதல்
 •  மனித மனதையும் நடத்தையையும் பாதிக்கும் பல்வேறு காரணிகளைப் புரிந்துகொள்வது
 •  உடல்நலம், அன்றாட வாழ்க்கை மற்றும் நல்வாழ்வை பாதிக்கும் சிக்கல்களைப் புரிந்துகொள்வது
 •  தயாரிப்பு வடிவமைப்பை மேம்படுத்த பணிச்சூழலியல் மேம்படுத்துதல்
 •  பாதுகாப்பான மற்றும் திறமையான பணியிடங்களை உருவாக்குதல்
 •  மக்கள் தங்கள் இலக்குகளை அடைய ஊக்குவிக்க உதவுதல்
 •  உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்துதல்

 உளவியலாளர்கள் மனித நடத்தை புரிந்துகொள்ளவும், விளக்கவும், கணிக்கவும் புறநிலை அறிவியல் முறைகளைப் பயன்படுத்தி இந்த விஷயங்களை சாதிக்கிறார்கள்.  உளவியல் ஆய்வுகள் மிகவும் கட்டமைக்கப்பட்டவை, ஒரு கருதுகோளுடன் தொடங்கி பின்னர் சோதனை ரீதியாக சோதிக்கப்படுகின்றன.


 உளவியலின் சாத்தியமான ஆபத்துகள்

 உளவியல் பற்றி நிறைய குழப்பங்கள் உள்ளன.  துரதிர்ஷ்டவசமாக, உளவியலைப் பற்றிய தவறான கருத்துக்கள் பிரபல ஊடகங்களில் உளவியலாளர்களின் ஒரே மாதிரியான சித்தரிப்புகள் மற்றும் உளவியல் பட்டம் பெற்றவர்களின் மாறுபட்ட தொழில் பாதைகளுக்கு நன்றி.

 நிச்சயமாக, குற்றங்களைத் தீர்க்க உதவும் உளவியலாளர்கள் உள்ளனர், மேலும் மனநலப் பிரச்சினைகளைச் சமாளிக்க உதவும் தொழில் வல்லுநர்கள் நிறைய உள்ளனர்.  இருப்பினும், உளவியலாளர்களும் உள்ளனர்:

 •  ஆரோக்கியமான பணியிடங்களை உருவாக்க பங்களிப்பு செய்யுங்கள்
 •  பொது சுகாதார திட்டங்களை வடிவமைத்து செயல்படுத்தவும்
 •  விமானப் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி
 •  தொழில்நுட்பம் மற்றும் கணினி நிரல்களை வடிவமைக்க உதவுங்கள்
 •  இராணுவ வாழ்க்கை மற்றும் போரின் உளவியல் தாக்கத்தைப் படிக்கவும்

 உளவியலாளர்கள் எங்கு வேலை செய்தாலும், அவர்களின் முக்கிய குறிக்கோள்கள் மனித நடத்தையை விவரிக்க, விளக்க, கணிக்க மற்றும் செல்வாக்கு செலுத்த உதவுவதாகும்.


 உளவியலில் சில முக்கிய சிந்தனைப் பள்ளிகள் பின்வருமாறு.

 கட்டமைப்புவாதம்: வுண்ட் மற்றும் டிட்செனரின் கட்டமைப்புவாதம் ஆரம்பகால சிந்தனைப் பள்ளியாக இருந்தது, ஆனால் மற்றவை விரைவில் வெளிவரத் தொடங்கின.

 மனோ பகுப்பாய்வு: விரைவில், இந்த ஆரம்ப சிந்தனைப் பள்ளிகள் உளவியலில் பல மேலாதிக்க மற்றும் செல்வாக்குள்ள அணுகுமுறைகளுக்கு வழிவகுத்தன.  சிக்மண்ட் பிராய்டின் மனோ பகுப்பாய்வு, மயக்கமடைந்த மனம் மனித நடத்தையை எவ்வாறு பாதித்தது என்பதை மையமாகக் கொண்டது.

 நடத்தை: நடத்தை சிந்தனை நடத்தை மீதான உள் தாக்கங்களைப் பார்ப்பதிலிருந்து விலகி, உளவியலைக் காணக்கூடிய நடத்தைகளைப் படிக்க வைக்க முயன்றது.

 மனிதநேய உளவியல்: பின்னர், மனிதநேய அணுகுமுறை தனிப்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் சுய-உண்மைப்படுத்தலின் முக்கியத்துவத்தை மையமாகக் கொண்டது.

 அறிவாற்றல் உளவியல்: 1960 கள் மற்றும் 1970 களில், அறிவாற்றல் புரட்சி சிந்தனை, முடிவெடுப்பது, மொழி வளர்ச்சி மற்றும் நினைவகம் போன்ற உள் மன செயல்முறைகளின் விசாரணையைத் தூண்டியது.

 இந்த சிந்தனைப் பள்ளிகள் சில நேரங்களில் போட்டியிடும் சக்திகளாகக் கருதப்பட்டாலும், ஒவ்வொரு முன்னோக்கும் உளவியல் பற்றிய நமது புரிதலுக்கு பங்களித்துள்ளது.


கருத்துரையிடுக

1 கருத்துகள்

 1. அருமையாக விளக்கியுள்ளீர்கள்... முழுமையாகவும் கூட... வாழ்த்துக்கள் நண்பரே!!!
  https://www.scientificjudgment.com/

  பதிலளிநீக்கு