காதல் நிராகரிப்பு எப்படி உடல் அதிருப்தியை ஏற்படுத்துகிறது ?

 காதல் நிராகரிப்பு எப்படி உடல் அதிருப்தியை ஏற்படுத்துகிறது 

  •  காதல் நிராகரிப்பு சில பெண்களுக்கு உடல் அதிருப்தியின் அதிகரித்த அளவுடன் தொடர்புடையது.
  •  காதல் நிராகரிப்பு உடலின் அதிருப்திக்கு வழிவகுக்குமா என்பதை தீர்மானிப்பதில் ஒரு முக்கியமான காரணி கவர்ச்சி-தற்செயலான சுயமரியாதை.
  •  காலப்போக்கில், காதல் நிராகரிப்பை மீண்டும் மீண்டும் அனுபவிப்பது உடல் திருப்தி குறைய வழிவகுக்கும்.

உடல் அதிருப்தியை "உடலின் அளவு, எடை, வடிவம் மற்றும் கவர்ச்சி உட்பட ஒருவரின் உடலின் தோற்றத்தைப் பற்றிய எதிர்மறை எண்ணங்கள் மற்றும் உணர்வுகள்" என்று வரையறுக்கின்றனர்.  இருப்பினும், காதல் நிராகரிப்பை அனுபவிக்கும் அனைத்து மக்களும் உடல் அதிருப்தியை அனுபவிப்பதில்லை.  காதல் நிராகரிப்பு உடல் அதிருப்திக்கு வழிவகுக்குமா என்பதை தீர்மானிப்பதில் ஒரு முக்கியமான காரணி ஒரு தனிநபரின் "கவர்ச்சி தற்செயல் சுயமரியாதை" நிலையாகும்.


 கவர்ச்சி தற்செயல் சுயமரியாதை என்றால் என்ன ?

 ஆராய்ச்சியாளர்களின் கூற்றுப்படி, " கவர்ச்சி தற்செயல் சுயமரியாதை என்பது மக்களின் சுய மதிப்பு எந்த அளவிற்கு சார்ந்துள்ளது என விவரிக்கிறது. அதிக ஈர்ப்பு தற்செயலான சுயமரியாதை கொண்ட தனிநபர்கள் தங்களின் சொந்த மதிப்பை மதிப்பீடு செய்கிறார்கள்.

 உடல் கவர்ச்சிக்கான மற்றவர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை அவர்கள் பூர்த்தி செய்கிறார்களா என்று நம்புகிறார்கள்.  மாறாக, "தற்செயல் அல்லாத சுயமரியாதை அதிக அளவில் உள்ளவர்கள் மதிப்பீடற்ற  நிலையான, பாதுகாப்பான மற்றும் வலுவான சுய-மதிப்பு உணர்வுகளை அனுபவிக்கிறார்கள்.

 காதல் நிராகரிப்பு மற்றும் உடல் அதிருப்தி ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்பை பாதிக்கும் மற்றொரு முக்கியமான மாறுபாடு பாலினம்.

 பாலினம்

பெண்களில், குறிப்பாக மேற்கத்திய கலாச்சாரங்களில் மதிப்பீடு செய்யும் போது கவர்ச்சியை வலியுறுத்துவது, ஆண்களை விட பெண்களுக்கு உடல் அதிருப்தியை மிகவும் அழுத்தமான பிரச்சினையாக ஆக்குகிறது.  பெண்கள் தங்கள் உடல் கவர்ச்சியின் அடிப்படையில் மற்றவர்களால் தீர்மானிக்கப்படுவது மட்டுமல்லாமல், பெண்கள் தங்கள் சொந்த உடல் கவர்ச்சியின் அடிப்படையில் தங்களை தீர்மானிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. 

 ஆகையால், காதல் நிராகரிப்பை அனுபவித்த பெண்கள் கவர்ச்சிகரமான-சுயமரியாதையில் உயர்ந்தவர்கள் உடல் அதிருப்திக்கு அதிக ஆபத்தில் இருப்பார்கள் என்று ஆசிரியர்கள் முன்மொழிந்தனர்.  ஆசிரியர்களின் கூற்றுப்படி, முந்தைய ஆராய்ச்சி பெண்களின் உடல் அதிருப்தி உணர்வுகளை குறைக்கப்பட்ட வாழ்க்கை திருப்தி மற்றும் அதிகரித்த மன அழுத்தம் மற்றும் பதட்டத்துடன் இணைக்கிறது.


   காதல் நிராகரிப்பின் தற்போதைய ஆராய்ச்சி முடிவுகள் ?

 ஆய்வு 1 இல், 
ஆராய்ச்சியாளர்கள் 21-75 வயதுடைய 150 பங்கேற்பார்களிடம் ஆய்வை மேற்கொண்டனர். இப் பங்கேற்பாளர்கள் கவர்ச்சியான சுயமரியாதை கொண்ட பெண்கள் காதல் நிராகரிப்பின் அனுபவங்களைத் தொடர்ந்து உடல் அதிருப்தியின் வலுவான உணர்வுகள் இருப்பதாக கூறுகின்றனர்.

 ஆய்வு 2 இல், 
 ஒரு பெரிய பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த 100 மாணவிகள் பங்கேற்று சுயமரியாதை அளவுகளுக்கு தங்கள் பதில்களை வழங்கினர்.  இந்தப் பெண்கள் இயற்கையாக காதல் நிராகரிப்பை எதிர்கொண்ட நாட்களில் உடல் அதிருப்தியில் அதிக அதிகரிப்பை அனுபவித்ததாக கூறுகின்றனர்.


How does love rejection cause physical dissatisfaction in Tamil காதல் நிராகரிப்பின் தாக்கங்கள் ?

 காதல் நிராகரிப்புகள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய உடல் அதிருப்தி ஆகியவை காலப்போக்கில் சிதறக்கூடும். ஆனால் "காதல் நிராகரிப்பின் திரட்டப்பட்ட அனுபவங்கள் காலப்போக்கில் சில உடல் அதிருப்தியை அதிகரிக்க உதவுகிறது, 

 காதல் நிராகரிப்பின் எதிர்மறை விளைவுகளை எதிர்கொள்வதற்காக, "பெண்களின் சுய மதிப்புக்கான மையத்தன்மை பற்றிய தீங்கு விளைவிக்கும் நம்பிக்கைகளை குறைப்பது  மற்றும் சாதகமற்ற சமூக பின்னூட்டத்தின் தீங்கு விளைவிக்கும் விளைவுகளை குறைக்கவும் உதவும்.

 பெண்களின் உடல் அதிருப்தி "தன்னிச்சையான சுய உறுதிப்பாடு, காதல் நிராகரிப்பு மற்றும் உடல் அதிருப்தி ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்புகளைத் தணிக்கும்.

  தன்னிச்சையான சுய உறுதிப்பாடு என்பது தனிநபர்கள் தங்கள் மதிப்புகள் மற்றும் பலங்கள் போன்ற நேர்மறையான எண்ணங்களைப் பிரதிபலிப்பதன் மூலம் சுய-அச்சுறுத்தல்களுக்கு இயல்பாக பதிலளிக்கும் போக்கு ஆகும்.


 காதல் நிராகரிப்பின் வரம்புகள் ?

காதல் நிராகரிப்பின் தொடர்பாடல் வடிவமைப்பு உறுதியான  முடிவுகளை எடுப்பதைத் தடுக்கிறது.  இருப்பினும், ஒட்டுமொத்தமாக "தினசரி காதல் நிராகரிப்பு உண்மையான உடல் விருப்பத்தேர்வில் உள்ள நபரின் மாறுபாட்டால் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை" என்று நம்புகிறார்கள். 

 உடல் அதிருப்தியுடன் ஒரு காரண உறவின் சாத்தியக்கூறுகளைப் படிப்பதற்காக காதல் நிராகரிப்பை கையாளும் எதிர்கால ஆராய்ச்சியை ஆராய்ச்சியாளர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.  ஆண்களில் காதல் நிராகரிப்பு மற்றும் உடல் அதிருப்தி ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்பை ஆய்வு செய்ய எதிர்கால ஆராய்ச்சியையும் ஆசிரியர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.

கருத்துரையிடுக

0 கருத்துகள்