பின்வரும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிகளில் மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் ஆலோசகர் மற்றும் வாடிக்கையாளருக்கு இடையேயான தனித்துவமான உறவால் வகைப்படுத்தப்படும் ஒரு ஊடாடும் செயல்முறை:

 •  நடத்தை 
 • உணர்வுகள் தொடர்பான நம்பிக்கைகள் அல்லது உணர்ச்சிக் கவலைகள்
 •  உணர்ச்சி துயரத்தின் நிலை


  Some Basic Principles ( சில அடிப்படைக் கோட்பாடுகள் )

  ஆலோசனை என்பது வாடிக்கையாளரின் சிரமங்களை மையமாகக் கொண்டது.
 ஆலோசனை என்பது ஒரு கற்றல் சூழ்நிலையாகும், இது இறுதியில் நடத்தை மாற்றத்தில் விளைகிறது.
 ஆலோசனையின் செயல்திறன், மாற்றங்களைச் செய்வதற்கு வாடிக்கையாளரின் தயார்நிலை மற்றும் ஆலோசகருடனான சிகிச்சை உறவைப் பொறுத்தது.
 ஆலோசனை உறவு ரகசியமானது.


  Factors that Influence Change  ( மாற்றத்தை பாதிக்கும் காரணிகள் )

 Physical Setting ( உடல் அமைப்பு )
  பாராபிரேசிங் கவுன்சிலிங் எங்கு வேண்டுமானாலும் நிகழலாம், ஆனால் தொழில்முறை பொதுவாக வழங்கும் இடத்தில் வேலை செய்கிறது
 தனியுரிமை, இரகசியத்தன்மை, அமைதியான மற்றும் சில ஆறுதல்


 Basic Counseling Skills ( அடிப்படை ஆலோசனை திறன்கள் )

 1.  செயலில் கேட்பது
 2.  வாய்மொழி கேட்டல் / வாய்மொழி அல்லாத கேட்டல்
 3.  கலந்து கொள்கிறார்கள்
 4.  பகுத்தறிவு
 5.  உணர்வுகளின் பிரதிபலிப்பு
 6.  சுருக்கமாக
 7.  செயலாக்கம்
 8.  பதிலளிக்கிறது
 9.  பச்சாதாபத்தை வெளிப்படுத்துதல்
 10.  ஆய்வு
 11.  விளக்கம் தருவது
 12.  அறிவுரை கூறுதல்
 13.  பின்னூட்டம்


Active Listening ( செயலில் கேட்பது )

 •  வாடிக்கையாளரின் வெளிப்பாட்டின் அனைத்து அம்சங்களிலும் கவனம் செலுத்துதல்.
 •  கவனச்சிதறல்களை எதிர்க்கவும்.
 •  வாடிக்கையாளரின் குரலைக் கேளுங்கள்.
 •  வாடிக்கையாளரின் உணர்வுகளுக்கான குறிப்புகளைக் கேளுங்கள்.
 •  பொதுமைப்படுத்தல்கள், நீக்குதல்கள் மற்றும் சிதைவுகள் ஆகியவற்றைக் கேளுங்கள்.
 •  பொதுவான அறிவாற்றல் மற்றும் உணர்ச்சிக் கருப்பொருள்களைக் கேளுங்கள்.


 Verbal Listening  ( வாய்மொழி கேட்டல் )

 •  ஆர்வம் காட்டுங்கள்
 •  தகவல்களை சேகரிக்கவும்
 •  யோசனைகளை வளர்க்க பேச்சாளரை ஊக்குவிக்கவும்
 •  கருத்துக்களைப் பற்றிய நமது புரிதலைத் தெரிவிக்கவும்
 •  புரிதலை தெளிவுபடுத்தக் கோருங்கள்
 •  சிகிச்சை கூட்டணியை உருவாக்குங்கள்


 Non Verbal Listening  ( சொற்களற்ற கேட்பது )

 •  கண் தொடர்பு பராமரிக்கிறது
 •  கவனத்தை சிதறடிக்கும் சில இயக்கங்களை உருவாக்குகிறது
 •  முன்னோக்கி சாய்ந்து, ஸ்பீக்கரை எதிர்கொள்கிறது
 •  திறந்த நிலை உள்ளது
 •  சில குறுக்கீடுகளை அனுமதிக்கிறது
 •  ஊக்குவிப்பவர்கள் மற்றும் முகபாவனைகளுடன் ஆர்வத்தை சமிக்ஞை செய்கிறது


 Active Listening Skills  ( செயலில் கேட்கும் திறன் )

 •  செயலில் கேட்பது பின்வரும் திறன்களை உள்ளடக்கியது:
 •  கலந்து கொள்கிறார்கள்
 •  பகுத்தறிவு
 •  உணர்வுகளின் பிரதிபலிப்பு
 •  சுருக்கமாக


Proper Attending involves the following ( முறையான வருகை பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கியது )

 பொருத்தமான கண் தொடர்பு, முகபாவங்கள்
 நிதானமான தோரணையைப் பராமரித்தல் மற்றும் எப்போதாவது முன்னோக்கி சாய்ந்து, இயற்கையான கை மற்றும் கை அசைவுகளைப் பயன்படுத்துதல்
 வாடிக்கையாளரை வாய்மொழியாகப் பின்தொடருதல், "உம்-ஹ்ம்" அல்லது "ஆம்" போன்ற பல்வேறு சுருக்கமான ஊக்கங்களைப் பயன்படுத்துதல் அல்லது முக்கிய வார்த்தைகளைத் திரும்பத் திரும்பப் பயன்படுத்துதல்
 வாடிக்கையாளரின் உடல் மொழியைக் கவனித்தல்


Example of attending


 Cont ( தொடர்ச்சி )
 கலந்துகொள்வதன் ஒரு பகுதியாக ஊக்கமளிக்கிறது
 வாடிக்கையாளரின் எண்ணங்கள், உணர்வுகள் அல்லது நடத்தைகளை தொடர்ந்து பகிர்ந்து கொள்ள ஊக்குவிப்பதற்காக வாய்மொழி மற்றும் சொற்கள் அல்லாத வழிகள்.
  "ம்ம் ஹூம்"
 " இன்னும் எனக்கு சொல்லுங்கள் . "
 "அவன் உன்னைக் கத்தினான்?"
  "எனக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்ல முடியுமா?"
  "அதன் அர்த்தம்...?"
 அல்லது வெறுமனே தலையை ஆட்டுங்கள்.


 Paraphrasing ( பகுத்தறிவு )
 பாராஃப்ரேசிங் மருத்துவருக்கு உதவுகிறது
 வாடிக்கையாளரின் அறிக்கைகளைப் பற்றிய அவர்களின் கருத்துக்களைச் சரிபார்க்கவும் - ஒரு சிக்கலைக் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள்


 Paraphrasing helps the client  ( பாராபிரேசிங் வாடிக்கையாளருக்கு உதவுகிறது )

 அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்பதை ஆலோசகர் புரிந்துகொள்கிறார் என்பதை உணருங்கள்
 அவர்களின் கருத்துக்களை தெளிவுபடுத்துங்கள்
 முக்கியமான மற்றும் பொருத்தமானவற்றில் கவனம் செலுத்துங்கள்


Example of paraphrasing Reflection of feelings  ( உணர்வுகளின் பிரதிபலிப்பு )

 உணர்வுகளின் பிரதிபலிப்பு மருத்துவர் சரிபார்க்க உதவுகிறது
 வாடிக்கையாளர் என்ன உணர்கிறார் என்பதை அவர்கள் துல்லியமாக புரிந்துகொள்கிறார்களா இல்லையா
 வாடிக்கையாளர் தள்ளப்படாமல் அல்லது கட்டாயப்படுத்தப்படாமல் சிக்கல் பகுதிகளை வெளியே கொண்டு வாருங்கள்
 உணர்வுகளின் பிரதிபலிப்பு வாடிக்கையாளருக்கு உதவுகிறது
 அவர்கள் என்ன உணர்கிறார்கள் என்பதை ஆலோசகர் புரிந்துகொள்கிறார் என்பதை உணருங்கள்
 அவர்களின் உணர்வுகளைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை அதிகரிக்கவும்
 உணர்வுகளும் நடத்தையும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை அறிக


Example of Reflection of Feelings

 helps the clinician ( மருத்துவருக்கு உதவுகிறது )

 •   அமர்வுக்கு கவனம் செலுத்துங்கள்
 •  வாடிக்கையாளரின் உணர்வுகளை உறுதிப்படுத்தவும்
 •  மற்றவர்களின் இருப்பை ஒப்புக்கொள்ளும் போது ஒரு பிரச்சினையில் கவனம் செலுத்துங்கள், ஒரு அமர்வை தர்க்கரீதியாக நிறுத்துங்கள்


 Summarizing helps the client ( சுருக்கம் வாடிக்கையாளருக்கு உதவுகிறது )

 •  அவர்கள் என்ன அர்த்தம் என்பதை தெளிவுபடுத்துங்கள்
 •  ஆலோசகர் புரிந்துகொள்கிறார் என்பதை உணருங்கள்
 •  இயக்கம் மற்றும் முன்னேற்ற உணர்வு வேண்டும்


Example of summarizing

 Processing ( செயலாக்கம். )

  செயலாக்கமானது பின்வரும் தரவை மனதளவில் பட்டியலிட ஆலோசகரை அனுமதிக்கிறது: -
  வாடிக்கையாளரின் நம்பிக்கைகள், அறிவு, அணுகுமுறைகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகள்
  அவரது குடும்பத்தினர் கொடுத்த தகவல்
 ஆலோசகரின் அவதானிப்புகள்


 Responding ( பதிலளிக்கிறது )

 பதிலளிப்பது என்பது வாடிக்கையாளருக்கு தகவல்களைத் தெரிவிக்கும் செயலாகும், இதில் கருத்து மற்றும் உணர்ச்சிபூர்வமான ஆதரவை வழங்குதல், கவலைக்குரிய சிக்கல்களைத் தீர்ப்பது மற்றும் கற்பித்தல் திறன் ஆகியவை அடங்கும்.


Expressing empathy ( அனுதாபத்தை வெளிப்படுத்துதல் )

 பச்சாதாபம் என்பது மற்றவரின் உணர்வுகள் , எண்ணங்கள் மற்றும் அனுபவங்களைப் புரிந்துகொள்வது , விழிப்புடன் இருத்தல் , உணர்திறன் , மற்றும் விகாரமாக அனுபவிக்கும் செயலாகும் .


Example of Expressing Empathy

 probing ( ஆய்வு )

 ஒரு ஆய்வுக் கேள்வி திறந்த நிலையில் இருக்க வேண்டும்
 வாடிக்கையாளரின் கவனத்தை ஒரு உணர்வு, சூழ்நிலை அல்லது நடத்தை மீது செலுத்த ஆய்வு உதவுகிறது
 விசாரிப்பது வாடிக்கையாளரை அவர் அல்லது அவள் என்ன சொல்கிறார் என்பதை விரிவாக, தெளிவுபடுத்த அல்லது விளக்குவதற்கு ஊக்குவிக்கலாம்.
  ஆய்வு செய்வது வாடிக்கையாளரின் விழிப்புணர்வையும் அவரது சூழ்நிலை மற்றும் உணர்வுகளைப் பற்றிய புரிதலையும் மேம்படுத்தலாம்
 ஆய்வு என்பது வாடிக்கையாளரை கவனம் தேவைப்படும் பகுதிகளுக்கு வழிநடத்துகிறது


Example of probing


Basic Questions  ( அடிப்படை கேள்விகள் )

 1.  நான் தெரிந்து கொள்ள வேறு என்ன முக்கியம்?
 2.  என்னிடம் ஏதேனும் கேள்விகள் உள்ளதா?
 3.  உங்கள் தற்போதைய வாழ்க்கை நிலைமை என்ன?
 4.  உங்கள் இனப் பின்னணி என்ன?
 5.  இப்பொழுது நீங்கள் எப்படி உணா்கிறீா்கள்?
 6.  உங்கள் மனநிலை எவ்வாறு பாதிக்கப்படுகிறது?
 7.  ஏதேனும் அசாதாரண அனுபவங்கள் உண்டா?
 8.  உங்கள் நினைவு எப்படி இருக்கிறது?
 9.  வாழ்க்கை வாழத் தகுதியற்றது என்று நினைக்கிறீர்களா?
 10.  என்ன கவலைகள் உங்களை இங்கு கொண்டு வந்தன?
 11.  இப்போது ஏன்?
 12.  இதற்கு முன் இப்படி நடந்திருக்கிறதா?
 13.  இது உங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையை எவ்வாறு பாதிக்கிறது?
 14.  ஒரு நபராக உங்களை எப்படி விவரிப்பீர்கள்?
 15.  கடந்த காலத்திற்கு மாறுங்கள், நீங்கள் வளரும்போது விஷயங்கள் எப்படி இருந்தன?


Practicing Scenarios ( பயிற்சி காட்சிகள் )

 கொடுக்கப்பட்ட கேள்விகளைக் கொண்ட ஒரு காட்சியை உங்கள் கூட்டாளருடன் விளையாடுங்கள்.
     Eg: Health Issues ( உடல்நலப் பிரச்சினைகள் ), Alcohol / Drugs ( ஆல்கஹால் / போதைப்பொருள் ), Abuse ( துஷ்பிரயோகம் ),   Relationships ( உறவுகள் ) , Work Place ( வேலை இடம் )


  Interpreting ( விளக்கம் தருவது )

 பயனுள்ள விளக்கம் மூன்று கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது:
 1. அடிப்படை செய்திகளைத் தீர்மானித்தல் மற்றும் மறுபரிசீலனை செய்தல்
 2. புதிய சட்டகத்திற்கான யோசனைகளைச் சேர்த்தல்
 3. வாடிக்கையாளருடன் இந்த யோசனைகளை சரிபார்த்தல்

Example of interpreting


 Silence ( அமைதி )

 மௌனம் வாடிக்கையாளரைப் பிரதிபலிக்கவும், பகிர்வதைத் தொடரவும் ஊக்குவிக்கும்.  வாடிக்கையாளர் தனது சொந்த வார்த்தைகளின் சக்தியை அனுபவிக்கவும் இது அனுமதிக்கும்.


 Advising COUNSELLING BASIC ( ஆலோசனை அடிப்படை ஆலோசனை )

 Unsaved ( சேமிக்கப்படவில்லை )

 •   திறன்கள் மற்றும் நுட்பங்கள்
 •  கட்டளையின் ஒரு வடிவம்.
 •  அறிவுரையை ஒரு கட்டளையாகவோ அல்லது கோரிக்கையாகவோ பார்க்கக்கூடாது.
 •   அவர்கள் அளிக்கும் அறிவுரைகளுக்கு ஆலோசகர்கள் பொறுப்பேற்க வேண்டும்.
 •  வாடிக்கையாளரை இறுதித் தேர்வில் விட்டுச்செல்லும் விதத்தில் ஆலோசனையைச் செய்யுங்கள்.


 Feedback ( பின்னூட்டம் )

 •  நபர் எவ்வாறு மற்றவர்களால் அனுபவிக்கப்படுகிறார் என்பது பற்றிய தகவலை வழங்குகிறது
 •  சேவை செய்கிறது: வாடிக்கையாளரை மிகவும் புறநிலையாக பார்க்க உதவுங்கள் (மற்றவர்கள் அவரை அல்லது அவளைப் பார்ப்பது போல)
 •  பின்னூட்டம் கோரப்பட்டாலோ அல்லது விரும்பினாலோ சிறப்பாகச் செயல்படும் இது உறுதியானது அது நேர்மறை எதிர்மறையாக இருந்தால், மாற்றக்கூடிய அல்லது கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றைக் குறிப்பிடுகிறது.Post a Comment

Previous Post Next Post