உறவுமுறைகள்

{getBlock} $results={5} $label={உறவுமுறைகள்} $type={block1} $color={#1abc9c}

கல்வி உளவியல்

{getBlock} $results={6} $label={கல்வி உளவியல்} $type={grid1} $color={#1abc9c}

வாழ்க்கைமுறை

{getBlock} $results={6} $label={வாழ்க்கைமுறை} $type={grid1} $color={#1abc9c}

Read more

Show more

PHILOSOPHY OF COACHING IN SPORTS ( விளையாட்டுப் பயிற்சியின் தத்துவம் )

தத்துவம் பொருள்- கிரேக்க வார்த்தை பிலோ (காதல்) ம‌ற்று‌ம் பியா (ஞானம்) அதாவது எள…

மனித சிந்தனையின் வடிவம் என்ன ?

சிந்தனை என்றால் என்ன? ஒரு எண்ணம் எப்படி உணர்கிறது? இது ஒரு உருவமா, ஒலியா அல்லது…

Understanding srilankan society ( இலங்கை சமூகத்தைப் புரிந்துகொள்வது ) ?

சமூகத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கான கோட்பாடுகள் • அறிவியல் யதார்த்தம் மற்றும் சமூக …

தகவலுக்கான உரிமை சட்டம் (Right To Information)

2016 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க, தகவலுக்கான உரிமைச் சட்டம். தகவல் உரிமையின் வரல…

ஒரு உரையாடலில் இந்த 7 சொற்றொடர்களைப் பயன்படுத்தினால்,  கிட்டத்தட்ட அவருக்கு சுய மரியாதை என்பது பூஜ்ஜியம் ?

நான் என்னுடைய நண்பருடன் அரட்டை அடித்துக் கொண்டிருந்தேன், அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் …

2024 இல் ஆன்லைனில் பணம் சம்பாதிப்பதற்கான 5 எளிய வழிகள் ?

உலகெங்கிலும் உள்ள தொழிலாளர்கள் விளிம்பில் உள்ளனர். ஒவ்வொரு கணமும், "Hello …

The psychology of success ( வெற்றியின் உளவியல் )

உலக சாம்பியன்கள் பெரும்பாலும் சமமான உடல் வலிமை மற்றும் திறன்களைக் கொண்டுள்ளனர் …

Load More That is All

சமூக அமைப்புகள்

{getBlock} $results={5} $label={சமூக அமைப்புகள்} $type={col-left} $color={#1abc9c}

புத்தக அலமாரி

{getBlock} $results={5} $label={புத்தக அலமாரி} $type={col-right} $color={#1abc9c}