உறவுமுறைகள்

{getBlock} $results={5} $label={உறவுமுறைகள்} $type={block1} $color={#1abc9c}

கல்வி உளவியல்

{getBlock} $results={6} $label={கல்வி உளவியல்} $type={grid1} $color={#1abc9c}

வாழ்க்கைமுறை

{getBlock} $results={6} $label={வாழ்க்கைமுறை} $type={grid1} $color={#1abc9c}

Read more

Show more

Miss.Joh in மெல்லிசை பயணங்கள் !

நான் கண்ட எல்லாவிதமான மகிழ்ச்சியிலும் உள் வார்த்தைகள் கலந்து இருகிறது ஆனால் நா…

என் நண்பனின் நாட்க்குறிப்பில் ஒரு பக்கம் !

இந்த தமிழ் சிறுகதையில், அப்பக்கத்தை நீங்கள் பார்க்க விரும்புகிறீர்களா? தன் வாழ்…

வைரக்கல் - அதிஸ்டசாலிகள் என் பக்கத்தில் !

பிரபஞ்ச சக்தியைப் பயன்படுத்தி மனித வரலாற்றில் இப்படி ஒன்றும் உருவாக்கப்பட்டது ப…

களவாடிய பொழுதினிலே !

அவள் தள இலக்கை அடைய ஒட்டப் பந்தயத்தில் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறாள் மைதானத்தில் அவள் …

இரு சிறகுகளின் நீச்சல் பயணங்கள் !

ஆராய்ந்து எண்ணுவதற்கு எல்லைகுள் துணிவு கொள்வதே ஆகும். அவ்வாறு கொண்ட துணிவு காலந…

சுமதியின் கர்ப்பகாலம் நெருங்கிவிட்டது !

அன்று வீட்டில் சகோதரனின் திருமண ஏற்பாடு நடந்துக்கொண்டிருக்கிறது உறங்கி கொண்டிர…

இரண்டடித்தூரம் கையேந்தி நிற்கிறாள் ஒரு கன்னி !

ஒரு நகரத்தின் வீதி ஓரத்தில் ஒரு பெண் தனது வயிற்றுப் பசிக்காக பிச்சை எடுக்கிறாள…

Load More That is All

சமூக அமைப்புகள்

{getBlock} $results={5} $label={சமூக அமைப்புகள்} $type={col-left} $color={#1abc9c}

புத்தக அலமாரி

{getBlock} $results={5} $label={புத்தக அலமாரி} $type={col-right} $color={#1abc9c}