குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்கள் ஒரு சமூகத்தின் மதிப்புமிக்க சொத்து. அவர்கள் உடல் ரீதியாகவும், மன ரீதியாகவும், உணர்ச்சி ரீதியாகவும் விரைவாக மாறுகிறார்கள். பொறுப்புள்ள குடிமக்களாகத் தங்களை வளர்த்துக் கொள்வதற்கும், அவர்களின் உண்மையான திறனை எழுப்புவதற்கும் அவர்களுக்கு உதவுவது நமது கடமையாகும்.

உலக சுகாதார நிறுவனம் ஆரோக்கியத்தை ஒரு சமூக, உடல், உணர்ச்சி நல்வாழ்வாக வரையறுக்கிறது: நோய் இல்லாதது மட்டுமல்ல. உலகப் பொருளாதார மன்றம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் எதிர்கால பொருளாதார வளர்ச்சியை நோக்கிய வாழ்க்கைத் திறன்கள் மற்றும் மென் திறன்களின் மதிப்பை எடுத்துக்காட்டுகிறது. இந்த உண்மைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, பயனுள்ள குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் சமூக உணர்ச்சிக் கற்றல் இன்றியமையாத பகுதியாகும் என்பதை இது காட்டுகிறது.

சமூக உணர்ச்சிக் கற்றல் கட்டமைப்புகள் பல்வேறு நிறுவனங்களால் அவ்வப்போது மாற்றியமைக்கப்படுகின்றன. CASEL இன் சமூக உணர்ச்சி கற்றல் கட்டமைப்பின் அடிப்படையில் சமூக உணர்ச்சி கற்றல் பாடத்திட்டத்தை நாங்கள் உருவாக்கியுள்ளோம்.

What is Social Emotional Learning

CASEL இன் கட்டமைப்பின் கீழ், சமூக உணர்ச்சிக் கற்றல் சுய விழிப்புணர்வு, சுய மேலாண்மை, பொறுப்பான முடிவெடுக்கும் திறன், உறவு திறன் மற்றும் சமூக விழிப்புணர்வு ஆகியவற்றை மேம்படுத்துகிறது.


Self-awareness ( சுய விழிப்புணர்வு )

சுய விழிப்புணர்வு என்பது ஒருவரின் சொந்த ஆளுமை மற்றும் தனித்துவத்தின் அனுபவம். சுய விழிப்புணர்வு கொண்ட நபர்கள் தங்கள் சொந்த குணாதிசயங்கள், உணர்வுகள், நோக்கங்கள் மற்றும் ஆசைகளை உணர்வுபூர்வமாக அறிந்து புரிந்துகொள்கிறார்கள். மீதமுள்ள SEL திறன்களை அடைவதற்கான அடித்தளமாக செயல்படுகிறது. ஒரு சுயத்தின் சிறந்த பதிப்பாக மாறுவதற்கான பாதையைக் காட்டுகிறது


குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு இது ஏன் முக்கியமானது?

 ஒரு தனிநபரின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியில் ஒரு முக்கியமான மற்றும் பரிணாம காலகட்டமாகும். இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு நபர் தனது வாழ்க்கையில் ஒரு பரிணாம திருப்பத்தை எடுக்கிறார் மற்றும் உடல் மற்றும் மன மாற்றங்கள் முன் அறிவிப்பு இல்லாமல் விரைவாக நிகழ்கின்றன.

 • திடீர் மன மற்றும் உடல் மாற்றங்களை திறம்பட மற்றும் சரியான முறையில் எதிர்கொள்வது 
 • ஒருவரின் சொந்த பலம் மற்றும் பலவீனங்களை அடையாளம் காணுதல் 
 • ஒருவரின் சொந்த உணர்வுகள், ஆசைகள் மற்றும் நோக்கங்களை அடையாளம் காணுதல் 
 • தங்களைப் பற்றிய சிறந்த பதிப்பாக மாறுதல்
சுய விழிப்புணர்வின் கீழ், உடல் உருவம், சுய உருவம், தொழில் சோதனைகள் மற்றும் பொருத்தமான வாழ்க்கைப் பாதைகளை அடையாளம் காணுதல் ஆகியவை சேர்க்கப்பட வேண்டும்.சுய விழிப்புணர்வை வளர்ப்பதற்கான பரிந்துரைகள் ?
 1. விரைவான உடல் மாற்றங்கள் பற்றிய அறிவை மேம்படுத்துவதற்கான தொடர்ச்சியான செயல்முறை அறிவியல் அணுகுமுறையில் நடைபெற வேண்டும். அந்தந்த பகுதியின் மருத்துவ நிபுணர்கள் மற்றும் சுகாதார மேம்பாட்டு அதிகாரிகளின் உதவியை நீங்கள் பெறலாம்.
 2. அந்தந்த பிரிவில் உள்ள மனநல நிபுணர்களின் உதவியுடன், மன மாற்றங்கள் பற்றிய அறிவை மேம்படுத்துவதற்கான தொடர்ச்சியான செயல்முறை நடைபெற வேண்டும்.
 3. தொழில் வழிகாட்டல் ஆலோசகர்களின் உதவியுடன் தொழில் பாதை பற்றிய அறிவை மேம்படுத்த வேண்டும். தொடர்ச்சியான தொழில் சோதனைகளைச் செயல்படுத்தி, அவர்களின் தனிப்பட்ட கோப்புகளில் பதிவுகளை வைத்திருப்பதன் மூலம் இளைஞர்கள் தங்கள் வாழ்க்கைப் பாதையை அடையாளம் காண உதவுங்கள்.
 4. தொழில் வாழ்க்கையின் எதிர்காலப் போக்குகளைப் பற்றிக் கற்பித்தல்.
 5. மனநல நிபுணர்கள், மருத்துவ நிபுணர்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு இடையேயான தொடர்புகள் ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும்.
 6. உணர்ச்சி நுண்ணறிவு சோதனைகளும் செயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படலாம்.
 7. தொழில் சோதனைகள் மற்றும் உணர்ச்சி சோதனைகள் மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்.
 8. சுய விழிப்புணர்வை மேம்படுத்தும் பல்வேறு ஆக்கப்பூர்வமான செயல்பாடுகளுக்கு குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களை வெளிப்படுத்துங்கள்.


.

Self management ( சுய மேலாண்மை )

சமூக மற்றும் உணர்ச்சிக் கண்ணோட்டங்களில் சுய மேலாண்மை என்பது பயம், கோபம், சோகம் போன்ற சொந்த உணர்ச்சிகளை நிர்வகிக்கும் திறன் என வரையறுக்கப்படுகிறது. உணர்ச்சிகளைப் பற்றிய முக்கியமான காரணி, குறிப்பாக குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்கள் தங்கள் சொந்த உணர்ச்சிகள் மற்றும் அவர்களின் உணர்ச்சிகளை நிர்வகிக்கும் வழிமுறைகள் பற்றி அறிந்திருக்கவில்லை.


குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு இது ஏன் முக்கியமானது?
 1. அவர்களின் உணர்ச்சிகளை பயனுள்ள வழிமுறைகள் மூலம் நிர்வகிக்க.
 2. உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்தாததால் தேவையற்ற சூழ்நிலைகள் ஏற்படுவதைத் தடுக்க.
 3. உணர்ச்சிகளைச் சமாளிக்க அவர்கள் நெறிமுறையற்ற நடத்தைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள. எடுத்துக்காட்டுகள் - புகைபிடித்தல், மது அருந்துதல்

எனவே, குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்கள் தங்கள் உணர்ச்சிகளை சமாளிக்க வழிகாட்ட வேண்டும் மற்றும் உணர்ச்சிகளை நிர்வகிக்கும் வழிமுறைகள் பற்றிய சரியான கல்வி அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும்.

சுய-நிர்வாகம், சுய-உந்துதல் திறன், சுய-மகிழ்ச்சி மேலாண்மை திறன், காதல் மற்றும் பாலியல் உணர்வுகள் மேலாண்மை மற்றும் பய மேலாண்மை, கோப மேலாண்மை, சோக மேலாண்மை ஆகியவை சேர்க்கப்பட வேண்டும். மேலும், நிதி மேலாண்மை, நேர மேலாண்மை ஆகியவற்றை கடுமையாகக் கையாள வேண்டும்.சுய நிர்வாகத்தை மேம்படுத்துவதற்கான பரிந்துரைகள் ?
 1. குடும்பச் சூழல், ஊடகச் செல்வாக்கு போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் பெரும்பாலான குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்கள் சுய-உந்துதல் இல்லாதவர்களாக உள்ளனர். பல்வேறு ஆக்கப்பூர்வமான செயல்பாடுகள் மூலம் சுய ஊக்கத்தை மேம்படுத்துவதில் அதிக கவனம் செலுத்துங்கள்.
 2. பெரும்பாலான குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்கள் தங்கள் சொந்த மகிழ்ச்சியை நிர்வகிப்பது பற்றி தெரியாது. பல்வேறு ஆக்கப்பூர்வமான செயல்பாடுகள் மூலம் மகிழ்ச்சி மேலாண்மை திறன்களை மேம்படுத்துவதில் உறுதியாக கவனம் செலுத்துங்கள்.
 3. காதல் மற்றும் பாலியல் தொடர்பான அறிவு என்பது குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களின் மிகவும் தவறான மற்றும் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படும் பகுதியாகும். தவறான பழக்கவழக்கங்களால் அவர்கள் போதைப்பொருள் பழக்கம் போன்ற பல்வேறு எதிர்பாராத சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்கின்றனர். டீன் ஏஜ் கர்ப்பம் போன்றவை. பல்வேறு ஆக்கப்பூர்வமான செயல்பாடுகள் மூலம் அவர்களை வழிநடத்துவதற்கு வலுவாக கவனம் செலுத்துங்கள்.
 4. பயம், கோபம் மற்றும் சோகம் போன்ற உணர்வுகளை சமாளிக்கும் திறனை மேம்படுத்த பல்வேறு ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகள் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்.
 5. தினசரி செலவுப் பத்திரிகையை நிர்வகித்தல் போன்ற ஆக்கப்பூர்வமான செயல்பாடுகளால் நிதி மேலாண்மை திறன்கள் மேம்படுத்தப்பட வேண்டும்.
 6. அமர்வுகளை சரியான நேரத்தில் தொடங்கி, சரியான நேரத்தில் அமர்வுகளை முடிப்பதன் மூலம் நேர மேலாண்மை நடைமுறையில் காட்டப்பட வேண்டும்.
 7. நேர அட்டவணையை பராமரித்தல் போன்ற ஆக்கப்பூர்வமான செயல்பாடுகளால் நேர மேலாண்மை திறன் மேம்படுத்தப்பட வேண்டும்.
"எனவே, சுய மேலாண்மை என்பது உங்கள் மன, உடல், சமூக மற்றும் அறிவுசார் திறன்களை வெவ்வேறு வழிகளில் பயிற்றுவிப்பதன் மூலம் உங்கள் சொந்த தலைவராவதாகும்." "உங்கள் பலவீனத்தை வெறுக்கவும், உங்களை அல்ல." "உங்களுடன் சந்திப்புகளை மேற்கொள்வது மற்றும் அவர்களைச் சுற்றியுள்ள பிற விஷயங்களைத் திட்டமிடுவது செயல்திறன் மிக்க சுய நிர்வாகத்திற்கு முக்கியமாகும்."


Responsible decision making ( பொறுப்பான முடிவெடுத்தல் )

முடிவெடுப்பது என்பது பல சாத்தியமான மாற்று விருப்பங்களுக்கிடையில் ஒரு நம்பிக்கை அல்லது செயல்பாட்டின் தேர்வின் விளைவாக அறிவாற்றல் செயல்முறையாக வரையறுக்கப்படுகிறது. நெறிமுறை தரநிலைகள், பாதுகாப்புக் கவலைகள் மற்றும் சமூக நெறிமுறைகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தனிப்பட்ட நடத்தை மற்றும் சமூக தொடர்புகள் பற்றிய ஆக்கபூர்வமான தேர்வுகளை எடுக்கும் திறன் என பொறுப்பான முடிவெடுப்பதை வரையறுக்கலாம்.

முடிவெடுப்பது என்பது குழந்தை பருவத்திலிருந்தே மேம்படுத்தக்கூடிய ஒரு திறமையாகும். சரியான தேர்வுகள் செய்வது முக்கியம். மிகவும் பொருத்தமான நடத்தைத் தேர்வுகளைச் செய்ய, மாணவர்கள் நிலைமையை எவ்வாறு மதிப்பிடுவது, அவர்களின் விருப்பங்களை பகுப்பாய்வு செய்வது மற்றும் தங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் அந்த விருப்பங்கள் ஒவ்வொன்றின் சாத்தியமான விளைவுகளையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். முடிவெடுக்கும் சக்தி மாதிரியின் கீழ் மேலே உள்ள படிகள் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

பி- பிரச்சனைகளைத் தெளிவாகக் கூறவும்/ அடையாளம் காணவும்
O- உங்கள் விருப்பங்கள் என்ன என்பதை ஆராயுங்கள்
W -ஒவ்வொரு விருப்பத்தையும் எடைபோடுங்கள்
மின்- சிறந்த விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து செயல்படுத்தவும்
R-மதிப்பாய்வு செய்து பிரதிபலிக்கவும்


குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு இது ஏன் முக்கியமானது?
 1. பொறுப்பான முடிவுகளை எடுக்கும் திறன் இல்லாதவர்கள்.
 2. குழந்தைகள் வளரும்போது அவர்கள் பெரியவர்களாக சிக்கலான முடிவுகளை எடுக்கத் தங்களைத் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் 
 3. பொறுப்பற்ற அல்லது தவறான முடிவுகளின் விளைவுகள் வாழ்நாள் முழுவதும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலாம் எடுத்துக்காட்டுகள்- போதைப் பழக்கம், டீன் ஏஜ் கர்ப்பம்
 4. பொறுப்பான முடிவெடுப்பதில், விமர்சன சிந்தனை திறன், சிக்கலைத் தீர்க்கும் திறன் மற்றும் முடிவெடுக்கும் திறன் ஆகியவை சேர்க்கப்பட வேண்டும்.

பொறுப்பான முடிவெடுப்பதை உருவாக்குவதற்கான பரிந்துரைகள் ?
 1. வெவ்வேறு அணுகுமுறைகளைப் பயன்படுத்தி குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு விமர்சன சிந்தனை, சிக்கல் தீர்க்கும் திறன் மற்றும் முடிவெடுக்கும் திறன் ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துங்கள்.  
 2. குழந்தைப் பருவத்திலிருந்தே முடிவெடுக்கும் திறனை வளர்ப்பதன் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துங்கள். § குழந்தை பருவத்திலிருந்தே முடிவெடுக்கும் திறனை மேம்படுத்த முடியும் என்பதை அவர்களுக்கு உணர்த்துங்கள். 
 3. எப்பொழுதும் குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களின் ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனையை வளர்த்து ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்க அவர்களுக்கு இடம் கொடுங்கள்.
 4. அவர்களை மேம்படுத்துவதற்கு ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுத்துங்கள் மற்றும் சுயாதீனமாகவும் ஒரு குழுவாகவும் முடிவுகளை எடுப்பதற்கு வாய்ப்பளிக்கவும்.  
 5. சுயவிமர்சனம் அல்லது மற்றவர்களைக் குறை கூறுவதற்குப் பதிலாக அவர்களின் முடிவின் தவறுகளிலிருந்து பாடம் கற்றுக் கொள்ளும் அளவுக்கு அவர்களுக்கு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்துங்கள்.  
 6. அவர்களின் கடந்த கால நிகழ்வுகள் அல்லது தவறுகளில் சிக்கிக் கொள்ளாமல் வாழ்க்கையில் எப்படி முன்னேறுவது என்று அவர்களுக்குக் கற்பிக்கவும். 
 7. செயல்பாடுகள் மூலம் முடிவுகளை எடுக்கும்போது சமூக நெறிமுறைகள், நெறிமுறைகள் மற்றும் கலாச்சாரத்தை கருத்தில் கொள்வதன் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துங்கள். 
Relationship skills  ( உறவு திறன்கள் )

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்களுக்கு இடையே ஏற்படும் எந்தவொரு பிணைப்பு அல்லது இணைப்பு என உறவை வரையறுக்கலாம். உறவுகள் பல வடிவங்களை எடுக்கலாம் மற்றும் உத்தியோகபூர்வ மற்றும் தனிப்பட்ட பாதைகளில் காணலாம்.  


குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு இது ஏன் முக்கியமானது? 
 1. நச்சு உறவு பண்புகளை அடையாளம் காண ü புதிய நேர்மறையான உறவுகளை எவ்வாறு உருவாக்குவது என்பதை அறிய. 
 2. தற்போதுள்ள நேர்மறையான உறவுகளை பயனுள்ள முறையில் பேணுதல். 
 3. உறவுகளை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்த.  
 4. ஒருவருக்கொருவர் மோதல்களைத் தடுக்க.
 5. அவர்களைச் சுற்றியுள்ள நபர்களைப் பற்றிய அவர்களின் புரிதலை மேம்படுத்துதல் 
 6. சமூகத்தில் உள்ள பல்வேறு வகையான நபர்களுடன் எவ்வாறு தொடர்புகொள்வது என்பதைக் கற்றுக்கொள்வது 
 7. உறவு திறன்களின் கீழ், பச்சாதாபம், ஒருவருக்கொருவர் உறவுகள், தகவல் தொடர்பு திறன் மற்றும் ஒருவருக்கொருவர் மோதல் தீர்வுகள் ஆகியவை சேர்க்கப்பட வேண்டும்.  

உறவு திறன்களை வளர்ப்பதற்கான பரிந்துரைகள் ?
 1. நிலையான பயனுள்ள உறவுக்கான முதல் உணர்வின் முக்கியத்துவத்தை அவர்களுக்கு உணர்த்துங்கள்.  
 2. குழந்தைப் பருவத்திலிருந்தே உறவுமுறை திறன்களை வளர்ப்பதன் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துங்கள். 
 3. வெளித் தோற்றத்தைக் காட்டிலும் ஒரு நபரின் ஆளுமை அல்லது குணாதிசயங்களைக் கருத்தில் கொள்வது முக்கியம் என்று அவர்களுக்குக் கற்பிக்கவும், ஏனெனில் சில நேரங்களில் அது நபரின் உண்மையான குணாதிசயங்களை ஏமாற்றலாம். 
 4. குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்கள் அவர்களுடன் உறவுகளை உருவாக்குவதற்கான மக்களின் நோக்கங்களை பகுப்பாய்வு செய்ய வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமான பல்வேறு செயல்பாடுகளைப் பயன்படுத்தி தீங்கு விளைவிக்கும் நோக்கங்களைக் கொண்ட நபர்களிடமிருந்து தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுதல். 
 5. வெற்றிகரமான பயனுள்ள உறவுக்கு தகவல் தொடர்பு திறன்கள் முக்கியம் என்பதை அவர்களுக்கு உணர்த்துங்கள்.  
 6. உறவுகளுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் நச்சு பண்புகள் / பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு அடையாளம் காண்பது என்பதைப் பற்றி அவர்களுக்குக் கற்பிக்கவும்.  
 7. நச்சு உறவுகளில் இருப்பதன் விளைவுகள் மற்றும் அது உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கம் பற்றி அவர்களுக்குக் கற்பிக்கவும். 
 8. உறவுச் சிக்கல்களுக்கு அவர்களை ஆதரிக்கும் அதிகாரிகள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு அவர்களை வழிநடத்துங்கள். .  
 9. எந்தவொரு நச்சு உறவையும் முறித்துக் கொள்ள அவர்களின் வலிமையை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.  
 10. அவர்களின் வாழ்க்கை இலக்குகளுக்கு தடையாக இருந்து உறவுகளை நிர்வகிக்க அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கவும். 
 11. ஒருவருக்கொருவர் தங்களை மதிக்கும் ஆரோக்கியமான உறவுகளைப் பற்றி அவர்களுக்குக் கற்பிக்கவும். 
 12. ஆரோக்கியமற்ற உறவுகளை அடையாளம் காண அவர்களுக்குக் கற்பிக்கவும்.  
 13. மற்றவர்களை மதிக்கவும், பாராட்டவும், நன்றி செலுத்தவும் அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கவும். 
 14. அரசாங்க அதிகாரிகள், தொழில் வல்லுநர்கள் மற்றும் இப்பகுதியில் உள்ள இளைஞர்களிடையே உறவுகளை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். 


Social awareness ( சமூக விழிப்புணர்வு )

சமூக விழிப்புணர்வு என்பது நாம் வாழும் சமூகத்தைப் பற்றிய விழிப்புணர்வு என்று வரையறுக்கலாம். சமூக விழிப்புணர்வோடு இருப்பது, உங்கள் சூழல், உங்களைச் சுற்றியுள்ளவற்றைப் பற்றி அறிந்துகொள்வது மற்றும் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் நபர்களின் உணர்ச்சிகளைத் துல்லியமாக விளக்குவது ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது.


குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு இது ஏன் முக்கியமானது?
 1. சமூகத்தின் நெறிமுறைகள் மற்றும் மதிப்புகளை புரிந்து கொள்ள ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு சொந்த நடத்தையை சரிசெய்ய சமுதாயத்தில் வாழ வேண்டும்
 2. சமூகம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்
 3. சமூகத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள் மற்றும் அச்சுறுத்தல்களை புரிந்து கொள்ள சமூகத்தின் அச்சுறுத்தல்களிலிருந்து தங்களைக் காத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
 4. பொறுப்பான முடிவெடுக்கும் திறன், விமர்சன சிந்தனை திறன், சிக்கல் தீர்க்கும் திறன் மற்றும் முடிவெடுக்கும் திறன் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.
சமூக விழிப்புணர்வின் கீழ், தலைமைத்துவ திறன், கேட்கும் திறன் மற்றும் கவனிக்கும் திறன் ஆகியவை சேர்க்கப்பட வேண்டும்.சமூக விழிப்புணர்வை வளர்ப்பதற்கான பரிந்துரைகள் ?
 1. அவர்கள் வாழும் சமூகம் மற்றும் பல்வேறு கலாச்சாரங்கள் மற்றும் மதங்களின் வேறுபாடுகளை எவ்வாறு அவதானிப்பது மற்றும் புரிந்துகொள்வது என்பதை அவர்களுக்கு வழிகாட்டவும்.
 2. ஒருவருக்கொருவர் கண்ணோட்டங்கள், கருத்துகள், மதிப்புகள் மற்றும் நம்பிக்கைகளை மதிக்க வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தை அவர்களுக்குக் கற்பிக்கவும்.
 3. சமுதாயத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள் மற்றும் பிரச்சனைகளை எவ்வாறு கண்டறிவது மற்றும் அந்த பிரச்சனைகள் மற்றும் பிரச்சனைகளில் இருந்து தங்களை எவ்வாறு பாதுகாத்து கொள்வது என்பதை அவர்களுக்கு கற்பிக்கவும்.
 4. சமூகத்தில் மோதல்கள் மற்றும் பிரச்சினைகளை உருவாக்கும் நபர்களை அடையாளம் காண அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கவும்.
 5. தீங்கு விளைவிக்கும் நபர்களையும் தனியார் நிறுவனங்களையும் அடையாளம் காண அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கவும்.
 6. சமூகத்தில் நடத்தைகள். அவற்றைத் தீர்ப்பதற்கு உழைக்கும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளைப் பற்றி அவர்களுக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள்.
 7. சமூகத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள் மற்றும் பிரச்சனைகளை குறைக்க ஆக்கப்பூர்வமாக தலையிட அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கவும்.

Post a Comment

Previous Post Next Post