சமூக-உணர்ச்சிக் கற்றலை முழுமையாகப் புரிந்துகொள்ள , தெளிவான வரையறையுடன் தொடங்குவது பயனுள்ளது. SEL என்பது பின்வரும் திறன்களைப் பெறுதல் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் செயல்முறையைக் குறிக்கிறது:

 • உணர்ச்சிகளைப் புரிந்துகொள்வது மற்றும் நிர்வகித்தல் 
 • நேர்மறை உறவுகளை வளர்ப்பது 
 • பொறுப்பான முடிவுகளை எடுப்பது
 • பச்சாதாபத்தை வெளிப்படுத்துகிறது
 • தனிப்பட்ட இலக்குகளை நோக்கி வேலை செய்தல்

பள்ளியிலும் அதற்கு அப்பாலும் வாழ்க்கையில் வெற்றிபெறத் தேவையான திறன்களைக் கொண்ட மாணவர்களையும் இளைஞர்களையும் SEL சித்தப்படுத்துகிறது.  இது ஐந்து முக்கிய பகுதிகளை உள்ளடக்கியது, இது உங்கள் மாணவர்கள் தங்கள் சொந்த வாழ்க்கையை வெற்றிகரமாக வழிநடத்தவும் மற்றவர்களுடன் திறம்பட தொடர்பு கொள்ளவும் உதவும்.

Social emotional learning


சுய உருவத்தை மேம்படுத்துவதற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் ?


1) அமர்வு : "தொப்பியைக் கடக்கவும்"

 • குறிக்கோள் - மாணவர்கள் தங்களை விவரிக்க முடியும்.
 • தேவையான பொருட்கள் - தொப்பி அல்லது ஒன்றுக்கொன்று அனுப்பக்கூடிய ஏதேனும் பொருள்

ஒரு வட்டத்தில் நிற்கும் அல்லது அமர்ந்திருக்கும் பங்கேறஒருவருக்கொருவர் அனுப்பும்படி கேட்கப்படுகிறார்கள். ஒவ்வொரு முறையும் இசையை நிறுத்தும் போது, ​​பொருளைப் பிடித்துக் கொண்டு இருக்கும் நபர் தன்னை விவரிக்கும் ஒன்றைச் சொல்ல வேண்டும். மீண்டும் இசை ஒலிக்கப்படுகிறது, மேலும் அனைவரும் தங்களைப் பற்றி மற்ற பங்கேற்பாளர்களிடம் இரண்டு விஷயங்களைச் சொல்லும் வரை அதே செயல்முறை தொடர்ந்தது. 


2) அமர்வு : "பலம் மற்றும் பலவீனங்கள்"

 • குறிக்கோள் - மாணவர்கள் தங்கள் சொந்த பலம் மற்றும் பலவீனங்களை அடையாளம் காண முடியும்
 • தேவையான பொருள் - போத்தல் அல்லது ஏதேனும் கிடைக்கக்கூடிய பொருள், A4

படி 1 - பங்கேற்பாளர்களுக்கு ஒரு பொருளை வழங்குபவர் மற்றும் பின்வரும் கேள்விகளைக் கேட்கவும் ( அது என்ன? இதை எதற்காகப் பயன்படுத்தலாம்? இந்த பொருளின் பலம் என்ன? பலவீனங்கள் என்ன? இந்த பொருளின் பண்புகள் என்ன? )

படி 2 - பின்னர் பங்கேற்பாளர்கள் பொருளின் அடிப்படையில் அளித்த பதில்களை எளிதாக்குபவர் சுருக்கமாகக் கூறுகிறார், பின்னர் அவர்களின் சொந்த பலம், பலவீனங்கள் மற்றும் குணாதிசயங்களைப் பற்றி அவர்களுக்குத் தெரிந்ததைக் கருத்தில் கொள்ளும்படி கேட்கிறார். ஒவ்வொரு பங்கேற்பாளருக்கும் A4 தாள் கொடுக்கப்பட்டு, அவர்களின் பலம், பலவீனம் மற்றும் குணாதிசயங்களின் அடிப்படையில் தங்களை விவரிக்கும் 10 விஷயங்களை எழுதுமாறு கேட்கப்படுகிறது. அவர்களின் சொந்த ஓட்டங்களைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியம் என்பதை அவர்கள் புரிந்துகொள்வதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அதை எளிதாக்குபவர் ஆவணங்களை சேகரித்து தனிநபர்களின் அடையாளத்தை கொடுக்காமல் சுருக்கவும். புள்ளிகள் கொடுக்கப்பட்டால், தனிநபர்களாகிய நமக்கு பலம், பலவீனம் மற்றும் குணாதிசயங்கள் உள்ளன என்பதை சுட்டிக்காட்டுங்கள்.சுய நிர்வாகத்தை மேம்படுத்துவதற்கான பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் பின்வருமாறு ?


1) அமர்வு : "தொங்கு பாலம்"

 • பொருள் - பயத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது
 • தேவையான பொருட்கள் - A4, பெரிய சாலைப் பாலத்தின் படங்கள், கயிற்றால் செய்யப்பட்ட தொங்கு பாலத்தின் படம்,        

படி 1 - ஒரு பெரிய சாலைப் பாலம் மற்றும் கயிற்றால் செய்யப்பட்ட தொங்கு பாலத்தின் படங்களை எளிதாகக் காண்பிப்பார். "இந்தப் படங்களைப் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோன்றுகிறது?" என்ற கேள்விக்கு பங்கேற்பாளர்களை மூளைச்சலவை செய்யும்படி எளிதாக்குபவர் கேட்கிறார். மற்றும் A4ல் பதிலைப் பெறவும்.

படி 2 -பின்னர், தொங்கு பாலத்தின் மீது எந்த வகையான வாகனங்கள் பயணிக்க முடியும் என்று பங்கேற்பாளர்களிடம் வசதியாளர் கேட்பார். அப்போது வாகனங்கள் செல்ல முடியாது ஆனால் மனிதர்களால் செல்ல முடியும் என்று சொல்வார்கள். அவர்கள் தொங்கு பாலத்தை கடக்கிறார்கள் என்று கற்பனை செய்து, பாலத்தை கடப்பதை கற்பனை செய்யும் போது அவர்கள் உடல் ரீதியாகவும், மன ரீதியாகவும், நடத்தை ரீதியாகவும் எப்படி உணர்கிறார்கள் என்பதை வெளிப்படுத்துமாறு வசதியாளர் கேட்கிறார். பின்னூட்டத்தை A4ல் பதிவு செய்யவும்.

படி 3- பின்னர் பங்கேற்பாளர்களிடம் "நீங்கள் கயிறு பாலத்தில் நடக்கும்போது இந்த மாற்றங்கள் உங்களுக்கு ஏன் நிகழ்கின்றன?" என்று கேட்கிறார். பின்னூட்டத்தை ஃபிளிப் சார்ட்டில் பதிவு செய்யவும். பின்னர் எளிதாக்குபவர் எழுப்பப்பட்ட புள்ளிகள் மீது மேலும் விவாதத்தை அனைத்தையும் உருவாக்கி, பங்கேற்பாளர்கள் பயத்துடன் தொடர்புடையவை என்பதை உணர உதவுங்கள். பயத்தின் வரையறையைப் பற்றி அவர்களின் கருத்தை வெளிப்படுத்த அவர்களுக்கு உதவுங்கள்.  பயத்தின் வரையறையை அவர்கள் சரியாகப் புரிந்துகொள்வதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.


2) அமர்வு : "சொந்த அச்சங்கள்" 

 • குறிக்கோள் - மாணவர்கள் தங்கள் சொந்த அச்சங்களை அடையாளம் காண முடியும்.
 • தேவையான பொருட்கள் - காகிதத்தாள்

படி 1 - பங்கேற்பாளர்கள் ஜோடிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, பயத்தின் தங்கள் குழந்தை பருவ அனுபவங்களைப் பற்றி விவாதிக்கும்படி கேட்கப்படுகிறார்கள். தோராயமாக 5-10 நிமிடங்கள் வழங்கப்படும். பின்னர் பங்கேற்பாளர்களை தங்கள் அனுபவத்தை பெரிய குழுவுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வசதியாளர் அழைப்பார். அவற்றை A4ல் பதிவு செய்யவும். ( அவர்களின் உணர்வுகளை கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது முக்கியமானது).

படி 2 - அவர்கள் கண்டுபிடித்த சூழ்நிலைக்கு அவர்கள் ஏன் பயந்திருக்கலாம் என்று சிந்திக்கும்படி அவர்களிடம் கேளுங்கள். அவற்றை A4ல் பதிவு செய்யவும். இறுதியாக, பயம் எப்போதும் தர்க்கரீதியான தோற்றம் கொண்டது என்பதை எளிதாக்குபவர் விளக்குகிறார்.

மேலும், பயம் பற்றிய முக்கிய விஷயங்களைப் பற்றிய விவாதத்தை எளிதாக்குபவர் உருவாக்குகிறார்: ( பயம் என்பது ஒரு தனிப்பட்ட அனுபவம், சில நிறங்கள், வாசனைகள், ஒலிகள் போன்றவை பயத்திற்கான தனிப்பட்ட தொடர்புகளைக் குறிக்கலாம், பயம் பெரும்பாலும் குழந்தை பருவ அனுபவங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, சூழலைப் பொறுத்து பயம் வித்தியாசமாக அனுபவிக்கப்படுகிறது, பயம் என்பது இயற்கையானது, பொதுவாக பிறந்ததிலிருந்து நம்முடன் இருக்கும் நம் வாழ்வின் ஆரோக்கியமான பண்பு. )


3) அமர்வு : "வெளியேற்றுதல்" 

 • குறிக்கோள் - மாணவர்கள் அச்சங்களை பகுப்பாய்வு செய்ய முடியும்
 • தேவையான பொருட்கள் - A4 காகிதங்கள், வண்ண பென்சில்கள், Markers

படி 1 - பங்கேற்பாளர்கள் மூன்று குழுக்களாக பிரிக்கப்படுவார்கள். ஒவ்வொரு பங்கேற்பாளருக்கும் ஒரு துண்டு காகிதம் வழங்கப்படும், மேலும் அதில் அவர்களின் பயத்தை ஒரு படமாக வரையச் சொல்லப்படும். பின்னர் குழு உறுப்பினர்களுடன் அதைப் பற்றி பேசுங்கள். வரைபடத்தைப் பற்றிய கேள்விகளைக் கேட்பதன் மூலம் ஒவ்வொரு வரைபடத்தின் விவாதத்தையும் எளிதாக்குமாறு ஒவ்வொரு குழுவையும் ஒருங்கிணைப்பாளர் கேட்டுக்கொள்கிறார். சுமார் 15 - 20 நிமிடங்கள் விவாதத்திற்கு கொடுக்கலாம்.

படி 2 - பெரிய குழுவிற்கு வரைபடங்களைக் காண்பிக்கும் பங்கேற்பாளர்களைக் கேளுங்கள். அதன் பிறகு, குழு உறுப்பினர்களிடம் தங்கள் பயத்தைப் பற்றி பேசும்போது அவர்கள் எப்படி உணருகிறார்கள் என்று வசதியாளர் கேட்பார். பங்கேற்பாளர்களில் பெரும்பாலோர் ஆரம்பத்தில், முதலில் வரையும்போது, ​​​​பின்னர் முதலில் பயத்தைப் பற்றி பேசும்போது அவர்களின் கவலை என்று கூறுவார்கள். பயம் அளவு அதிகரித்தது, ஆனால் அவர்கள் அதிகம் பேசும்போது பயத்தின் அளவு குறைந்தது. தங்களின் பயம் பகுத்தறிவற்றது என்பதை உணர்ந்ததாக சிலர் கூறலாம்.

இறுதியாக, பின்வரும் செயல்முறை மூலம் பயத்தை எவ்வாறு நிர்வகிக்கலாம் என்பதை எளிதாக்குபவர் விவாதிக்கிறார்: பயத்தைத் தூண்டும் சூழ்நிலையை வெளிப்படுத்துதல், உண்மைகள் அல்லது பயத்தின் தரக்கத்தை மறு மதிப்பீடு செய்தல் மற்றும் இரண்டையும் பயிற்சி செய்தல்.


4) அமர்வு : "சூடான கிணறுகள்" 

 • குறிக்கோள் - கோபத்தை அறிமுகப்படுத்துதல்
 • தேவையான பொருட்கள் - காகிதத்தாள்

வசதியாளர் பங்கேற்பாளர்களிடம் “சூடான கிணறு என்றால் என்ன?. பதில்களை ஃபிளிப் சார்ட்டில் பதிவு செய்யவும். பின்னர் பங்கேற்பாளர்கள் "சூடான கிணற்றின் பண்புகள் என்ன? பதில்கள் காகிதத்தாளில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

படி 1- மனிதர்கள் சூடான கிணற்றைப் போல நடந்துகொள்ள முடியுமா, அப்படியானால் எந்த சூழ்நிலையில்? . பதில்கள் காகிதத்தாளில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. பின்னர் பங்கேற்பாளர்கள் தாங்கள் உணர்ந்த அல்லது சூடான கிணறு போல் செயல்பட்ட சூழ்நிலைகளின் உதாரணங்களைப் பற்றி மூளைச்சலவை செய்து, அந்த சூழ்நிலைகளில் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட உணர்வுகள் மற்றும் எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துமாறு கேட்டுக் கொண்டனர். அவற்றையும் பதிவு செய்யுங்கள்.

வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளில் பல்வேறு நபர்களுக்கு பல்வேறு உணர்வுகளை ஏற்படுத்தலாம், சூழ்நிலையின் சூழலைப் பொறுத்து, தனிப்பட்ட முறையில் சமாளிக்கும் திறன் மற்றும் ஆளுமை ஆகியவற்றைக் கண்டறிய அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும்.

படி 2 -மேலும் ஒரு நபர் கோபமாக இருக்கும்போது உடல், உணர்ச்சி மற்றும் நடத்தை மாற்றங்கள் மற்றும் கோபத்தின் எதிர்மறையான விளைவுகள் பற்றி எளிதாக்குபவர் விவாதிக்கிறார்.


5) அமர்வு : "ரகசிய பாத்திரம்"

 • குறிக்கோள்-மாணவர் தங்கள் சொந்த கோபத்தை அடையாளம் காண முடியும்
 • தேவையான பொருட்கள் - காகிதத்தாள்

படி 1- பங்கேற்பாளர்கள் 3 பேர் கொண்ட குழுவாகப் பிரிக்கப்பட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பைப் பற்றி பேசும்படி கேட்கப்படுகிறார்கள். ஒவ்வொரு ஜோடியிலிருந்தும் ஒரு நபர் மற்ற நபர்களுக்கு குறுக்கிட ரகசியமாக அறிவுறுத்தப்படுகிறார். 5 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு, விவாதம் எப்படி நடந்தது என்று பங்கேற்பாளர்களிடம் கேட்கப்படும். மற்ற உறுப்பினர் விவாதத்திற்கு இடையூறு விளைவித்ததால் விவாதத்தை நடத்துவது கடினமாக இருந்ததாக பங்கேற்பாளர்கள் கூறுவார்கள்.

படி 2 - அந்த பங்கேற்பாளர்களிடம் அந்த குறுக்கீடுகளால் அவர்கள் கோபமடைந்தீர்களா, எவ்வளவு கோபமாக இருக்கிறார்கள் என்று கேட்கப்படும். "தெரியவில்லை , கோபமாக இல்லை , கொஞ்சம் , மிகவும் கோபமாக , மிகவும் கோபமாக " போன்ற ஐந்து பதில்கள் காகிதத்தாளில் எழுதப்படும், மேலும் அவர்கள் எப்படி உணர்ந்தார்கள் என்பதை சிறப்பாக விவரிக்கும் வகைக்கு அடுத்ததாக டிக் செய்யும்படி கேட்கப்படும்.

கோபம் ஒரு மோசமான உணர்ச்சியல்ல என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நம் கோபத்தை நாம் ஏன் அணுக வேண்டும் என்பதை எளிதாக்குபவர் விளக்க வேண்டும். கோபத்தை நிர்வகிப்பதற்கு கீழே உள்ள இந்த வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தலாம் என்று அவர் விளக்குகிறார்.

1) நீங்கள் எப்போது கோபப்படுகிறீர்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்
2) அங்கீகாரத்திற்குப் பிறகு, உணர்ச்சிகளின் கட்டுப்பாட்டை மீண்டும் பெற ஒரு படி பின்வாங்கவும்
3) கோபத்திற்கு பதில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சிந்தியுங்கள்
4) இந்த கோப உணர்வுகளிலிருந்து உங்கள் கவனத்தை மாற்ற மற்றொரு செயலில் உங்களை ஈடுபடுத்த முயற்சிக்கவும்.


6) அமர்வு : "திறப்பாளர்" 

 • குறிக்கோள் - உங்களை வெளிப்படுத்துங்கள்"
 • தேவையான பொருட்கள் - இழப்புகள் பற்றிய சிறிய வீடியோக்கள், காகிதத்தாள்

குழந்தை பிடித்த பொம்மையை இழப்பது, பெரியவர்கள் வேலையை விட்டு நீக்குவது, பெற்றோர் குழந்தையை இழப்பது போன்ற அன்பான பொருட்களை அல்லது அன்புக்குரியவர்களை இழப்பது பற்றிய 2-3 சிறிய வீடியோக்களை பங்கேற்பாளர்களுக்கு பங்கேற்பாளர் காட்டுகிறார். நோய் காரணமாக, பங்கேற்பாளர்கள் அந்த வீடியோவைப் பார்க்கும்போது அவர்கள் என்ன உணர்ந்தார்கள் என்று கேட்கப்பட்டது. பின்னூட்டங்களை பதிவு செய்யுங்கள். சாத்தியமான பின்னூட்டம் அவர்கள் வருத்தத்தை உணர்ந்ததாக இருக்கலாம். அவர் அதிர்ச்சியடைந்தார் முதலியன பங்கேற்பாளர்கள் அனுபவிக்கும் உணர்வுகளின் தீவிரம் இழப்பின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி விளக்கப்பட்டது. குறிப்பாக அன்புக்குரியவர்களின் மரணத்தில் ஒரு இழப்பு, அது மீட்க நேரம் எடுக்கும்.

மாணவர்கள் தங்கள் சொந்த துயரத்தை அடையாளம் காண முடியும்

படி 1 - எளிதாக்குபவர் ஒவ்வொரு பங்கேற்பாளருக்கும் A4 பேப்பரைக் கொடுத்து, நேசிப்பவரின் துக்கம் அல்லது இழப்பு பற்றிய அவர்களின் சொந்த உணர்வுகளை ஆராயும்படி கேட்கிறார். பின்னர் அந்த நபருக்கு உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் கடிதம் எழுத அவர்களை அழைக்கிறாள். சில பங்கேற்பாளர்கள் இன்று சமீபத்திய இழப்பைப் பற்றி மிகவும் மோசமான உணர்வுகளை அனுபவிக்கக்கூடும் என்பதால் போதுமான நேரம் கொடுக்கப்பட வேண்டும். பங்கேற்பாளர்கள் தயாரானதும், அவர்களை ஜோடிகளாகப் பிரித்து, பங்கேற்பாளர்களை அவர்கள் எழுதிய கடிதத்தை தங்கள் கூட்டாளருடன் விவாதிக்கச் சொல்லுங்கள். பின்னர் அவர் பங்கேற்பாளர்களை தங்கள் அனுபவத்தையும் உணர்வுகளையும் பெரிய குழுவுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறார். கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்.

படி 2 - நேசிப்பவரின் இழப்பை சரிசெய்யும் செயல்முறையின் அனைத்து உணர்வுகளும் அனுபவங்களும் இயல்பானவை மற்றும் ஆரோக்கியமானவை என்று எளிதாக்குபவர் விளக்குகிறார். உணர்ச்சிகளின் போது மறைந்து கொள்ளாமல் இருப்பதன் முக்கியத்துவத்தை எளிதாக்குபவர் விளக்குகிறார், மேலும் அழுகை அவர்களின் வாழ்க்கையில் தீங்கு விளைவிக்கும் அளவிற்கு வலியை உருவாக்குவதைத் தடுப்பதில் வலியைச் சமாளிக்க உதவும்.


7) அமர்வு : "திறந்த விவாதம்" 

 • குறிக்கோள் - மாணவர்கள் மீட்பு செயல்முறையை அடையாளம் காண முடியும்
 • தேவையான பொருள் - காகிதத்தாள்

படி 1- பங்கேற்பாளர்கள் தங்கள் இழப்பைப் பற்றிய தனிப்பட்ட அனுபவத்தைப் பற்றி சிந்திக்கவும், "இழப்பைப் பற்றி முதலில் கேட்டபோது அவர்கள் கொண்டிருந்த உணர்வுகள்" என்ற கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும் பங்கேற்பாளர்களைக் கேட்கிறார்கள். பின்னூட்டங்களைப் பதிவுசெய்து, இழப்பைப் பற்றி அறிந்துகொள்வதற்கு முன்பு அவர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் என்பதை அடையாளம் காணச் சொல்லுங்கள்.

படி 2- மறுப்பு, கோபம், பேரம் பேசுதல், மனச்சோர்வு மற்றும் ஏற்றுக்கொள்வது போன்ற மீட்பதற்கான செயல்முறையின் படிகளை மீட்டெடுக்கவும் விவாதிக்கவும் ஒரு செயல்முறை தேவை என்பதை விளக்குங்கள். ஒருவர் பதிலளிக்கும் விதம் வித்தியாசமாக இருக்கும் என்பதை விளக்குங்கள்.

படி 3- உடல், மன மற்றும் நடத்தை மாற்றங்கள் வகைகளின் கீழ் துக்கம் ஒரு நபரை பாதிக்கும் பல்வேறு வழிகளை எளிதாக்குபவர் கேட்கிறார். பின்னூட்டங்களை பதிவு செய்யுங்கள். சமீபத்தில் நேசிப்பவரை இழந்த உங்களுக்குத் தெரிந்த எவருக்கும் மீட்க உதவுமாறு பங்கேற்பாளர்களைக் கேட்பதன் மூலம் எளிதாக்குபவர் முடிக்கிறார்.

கருத்தில் கொள்ள வேண்டியது முக்கியம் - சில இன்று மீட்பு செயல்பாட்டில் இருக்கலாம் என்பதை நினைவில் கொள்க. எனவே தலைப்பைக் கொண்டு வரும்போது மென்மையாக இருங்கள்.முடிவெடுக்கும் திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட பின்வருமாறு நடவடிக்கைகள் ?


1) அமர்வு : "கதை நேரம்"

 • குறிக்கோள் - விமர்சன சிந்தனையை அறிமுகப்படுத்துதல் 

காகம் மற்றும் பாலாடைக்கட்டியின் கதையை அவர்களுக்குக் கூறுங்கள். கதையின் முடிவில் காகம் செய்த தவறு என்ன என்று அவர்களிடம் கேளுங்கள். செயலின் விளைவுகள் பற்றி சிந்திக்காமல் நரியை நம்புவது அவர்களின் பதில். காகத்தின் திறமை என்னவென்று கேளுங்கள். கதையைப் பயன்படுத்தி விமர்சன சிந்தனையின் வரையறையை விளக்குங்கள். 


2) அமர்வு : "சூழல் தூண்டுதல்"

 • குறிக்கோள் - விமர்சன சிந்தனையை பயிற்சி செய்தல் 
 • தேவையான பொருட்கள் - காகிதத்தாள் 

படி 1 - பங்கேற்பாளர்களிடம் "Tv அதிகமாக இடிமுழக்கத்தில் இருக்கும் போது நீங்கள் Tv பார்க்கிறீர்கள்" என்ற சூழ்நிலையை கற்பனை செய்து சொல்லுங்கள். உங்கள் டிவியை அணைக்கச் சொல்கிறார் தாய், அது இடியுடன் இருக்கிறது. அதற்குப் பின்னால் ஏதாவது நியாயம் இருக்கிறதா என்று ஆய்வு செய்யச் சொல்லுங்கள். ஆம் எனில் என்ன? இல்லை என்றால் ஏன்?. பதில்களை காகிதத்தாளில் பதிவு செய்யவும்.  

பல்வேறு கருத்துக்கள் இருக்கலாம். அவற்றைத் திருத்த கடுமையான வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தாதீர்கள். பதில்களைத் தீர்ப்பளிக்காமல் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். 

படி 2 - பதில்களைச் சுருக்கி, இந்தச் சூழ்நிலையில் அவர்கள் தங்கள் விமர்சன சிந்தனைத் திறனைப் பயன்படுத்தியதைச் சுட்டிக்காட்டுங்கள்.  


3) அமர்வு : "காட்சி தூண்டுதல் - குழு செயல்பாடு"

 • குறிக்கோள்-விமர்சன சிந்தனை பயிற்சி 
 • தேவையான பொருட்கள் - காட்சிகள், வரைதல் காகிதங்கள், பேனாக்கள். 

பங்கேற்பாளர்களை 5 பேர் கொண்ட குழுவாகப் பிரித்து, அதற்குப் பின்னால் ஒரு நியாயம் இருக்கிறதா, ஆம் என்றால் ஏன், இல்லை என்றால் ஏன் என்று பகுப்பாய்வு செய்ய பல்வேறு காட்சிகளை அவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும். ஒவ்வொரு குழுவிற்கும் ஒரு வரை காகிதம் மற்றும் பேனாக்களை வழங்கவும். நியாயங்களுடன் பெரிய குழுவிற்கு அதை வழங்கச் சொல்லுங்கள். பதில்களை சுருக்கவும்.  

 

4) அமர்வு : "கதை நேரம்"

 • குறிக்கோள் - சிக்கல் தீர்க்கும் திறனை அறிமுகப்படுத்துதல் 

குரங்கு கூட்டம் மற்றும் நீர் அரக்கன் (நலபனா ஜாத்கயா) கதையை விவரிக்கவும். அங்கு என்ன பிரச்சனை என்று பங்கேற்பாளர்களிடம் கேளுங்கள். குரங்கு கூட்டம் தாகமாக இருந்தது, ஆனால் அவர்களைக் கொல்ல ஒரு நீர் அரக்கன் காத்திருந்ததால் அவர்களால் ஆற்றில் இருந்து தண்ணீர் குடிக்க முடியவில்லை என்று அவர்கள் பதிலளிப்பார்கள். பிரச்சனையை எப்படி தீர்த்தார்கள் என்று கேளுங்கள். ஆற்றங்கரைக்கு வராமல் தண்ணீர் குடிக்க மூங்கில் குழாய்களைப் பயன்படுத்தியதாக பதிலளிப்பார்கள். இந்தக் கதையில் அவர்கள் பயன்படுத்திய திறமை என்ன என்று பங்கேற்பாளர்களிடம் வசதியாளர் கேட்கிறார். பங்கேற்பாளர்களுக்கு சிக்கலைத் தீர்க்கும் திறனை விளக்குங்கள்.  

 


உறவு தொடர்பான திறன்களை மேம்படுத்துவதற்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் பின்வருமாறு ?


1) அமர்வு : "கயிறு விளையாட்டு"

 • குறிக்கோள் - உறவுகளை நிரூபித்தல் 
 • தேவையான பொருட்கள் - கயிறுகள், காகிதத்தாள்

படி 1 - பங்கேற்பாளர்களை ஜோடிகளாகப் பிரிக்கச் சொல்லுங்கள். ஒவ்வொரு ஜோடிக்கும் ஒரு நீளமான சணல் கயிறு வழங்கப்படுகிறது. பங்கேற்பாளர்கள் அதை அவர்களுக்கு இடையே வைத்திருக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். நியமிக்கப்பட்ட ஜோடிகளில் அறையைச் சுற்றி, மற்றவர்களுடன் கலந்து, ஆனால் அவர்களின் கயிறு உடைக்கப்படுவதையோ அல்லது அதன் மீதான அவர்களின் பிடியை இழக்கவோ அனுமதிக்காமல். 3 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு, செயலியை நிறுத்திவிட்டு உட்காரச் சொல்லுங்கள்.  

படி 2 - பங்கேற்பாளர்களின் அனுபவங்கள் கேள்விகளின் கீழ் சேகரிக்கப்படுகின்றன. "செயல்பாடு பற்றிய உங்கள் அனுபவம் என்ன?. பங்கேற்பாளர்கள் அளித்த பின்னூட்டங்கள் உறவுகளின் பண்புகளைக் குறிக்கிறது. 

படி 3- பின்னர் வசதி செய்பவர் கேள்வி கேட்கிறார் “எந்த நோக்கத்திற்காக நாம் மற்றவர்களுடன் உறவுகளை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறோம்? மேலும் நமது தேவைகளை பூர்த்தி செய்தல்/ஆதரவு/நிறைவேற்றுதல் மற்றும் நமது எதிர்பார்ப்புகளை ஆதரித்தல் அல்லது நிறைவேற்றுதல் போன்ற முக்கிய காரணங்களை அடையாளம் காண அவர்களுக்கு உதவுகிறது.  

படி 4-பின்னர், பங்கேற்பாளர்கள் தங்கள் உறவுகள் மற்றும் மற்றவர்களுடனான அவர்களின் உறவுகளில் அவர்கள் கொண்டிருக்கும் வெவ்வேறு எதிர்பார்ப்புகள் மூலம் அவர்கள் சந்திக்கும் வெவ்வேறு தேவைகளை மூளைச்சலவை செய்ய ஊக்குவிப்பவர் ஊக்குவிப்பார்.  

படி 5- பின்னர் பங்கேற்பாளர்களிடம் அவர்கள் மற்றவர்களுடன் எங்கு தொடர்பு கொள்கிறார்கள் மற்றும் அவர்கள் வாழ்க்கையில் என்ன வகையான உறவுகளைக் கொண்டுள்ளனர் என்று கேட்பார். அனைத்து பதில்களும் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.  


2) அமர்வு : "முகமூடி"

 • குறிக்கோள்-அறிமுகம் மோதல் தீர்வு 
 • தேவையான பொருள் - மாஸ்க், காகிதத்தாள்

படி 1 - முகமூடி அணிந்து பங்கேற்பாளர்களை எளிதாக்குபவர் வரவேற்கிறார். பங்கேற்பாளர்கள் அதைக் கவனிக்கும் போது, ​​வசதி செய்பவர் பங்கேற்பாளர்களிடம் "ஏன் என் மீது தவறு இருக்கிறது?" என்று கேட்கிறார். பங்கேற்பாளர்கள், வசதி செய்பவர் முகமூடி அணிந்திருப்பதாக பதிலளித்தனர். முகமூடியை அணியும்போது ஒரு நபர் எதை மறைக்கிறார் என்பதை அணுகல் வசதியாளர் பங்கேற்பாளர்களிடம் கேட்கிறார். பதில்களை பதிவு செய்யவும். பின்னர், அவர்களின் உண்மையான முகத்தையும் இயல்பையும் மறைக்கும் நபர்களை அவர்கள் சந்தித்தார்களா என்று வசதியாளர் கேட்கிறார்.  

படி 2 - ஒரு நபர் தனது சொந்த இயல்பை மறைக்கக்கூடிய காரணங்களைப் பற்றிய விவாதத்தை எளிதாக்குபவர் உருவாக்குகிறார். கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள். நாம் அனைவரும் சில சமயங்களில் சில வகையான முகமூடிகளை அணிந்துகொள்கிறோம், அது தெரியாமலோ அல்லது தெரியாமலோ நமது நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் கூட இந்த முகமூடிகள் மோதல்களை உருவாக்குகின்றன என்று வசதியாளர் விளக்குகிறார்.   

படி 3- முரண்பாடுகளுக்கான காரணங்கள் என்ன என்று எளிதாக்குபவர் கேட்கிறார். கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள். சுய மோதல் மற்றும் பிறருடன் மோதல் என இரண்டு வகையான மோதல்கள் உள்ளன என்று எளிதாக்குபவர் விளக்குகிறார்.  


3) அமர்வு : "பிரதிபலிப்பு"

 • குறிக்கோள் - மாணவர் தங்கள் சொந்த மோதலை வெளிப்படுத்த முடியும் 
 • தேவையான பொருட்கள் - A4 காகிதங்கள், வண்ண பென்சில்கள் / வண்ண பேனாக்கள்  

படி 1 - பங்கேற்பாளர்கள் ஜோடிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர், மேலும் ஒவ்வொரு பங்கேற்பாளருக்கும் அவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் ஈடுபட்டுள்ள மோதல் சூழ்நிலையைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் படத்தை வரைவதற்கு A4 காகிதம் வழங்கப்படுகிறது மற்றும் பங்கேற்பாளர்களை பின்வரும் விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தி பங்குதாரருடன் நிலைமையைப் பற்றி விவாதிக்குமாறு கேட்கவும் 

a) காரணம் அல்லது மோதலின் தோற்றம் ,
 b) மோதலால் உருவாக்கப்பட்ட உணர்வுகள், 
c) மோதலின் தாக்கம், 
d) மோதலைச் சமாளிக்கத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முறை . 

படி 2 - பங்கேற்பாளர் தங்கள் அனுபவங்களை பெரிய குழுவிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு மாணவர் அதை பகிர்ந்து கொள்ள வசதியாக இல்லை என்றால், கட்டாயப்படுத்த வேண்டாம். அதற்கு பதிலாக, செயல்பாட்டிற்கு ஒரு உதவியாளரை நியமிக்கவும். 


4) அமர்வு : "மோதலுக்கான காரணங்கள்"

 • குறிக்கோள்-மாணவர்கள் மோதல்களின் காரணங்களை அடையாளம் காண முடியும் 
 • தேவையான பொருள் - காகிதத்தாள்

பங்கேற்பாளர்களை "மோதலுக்கு என்ன காரணம் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்?" என்ற கேள்வியை மூளைச்சலவை செய்யும்படி எளிதாக்குபவர் கேட்கிறார். உணர்வுகள், எண்ணங்கள் மற்றும் நடத்தைகள் என்ற தலைப்புகளின் கீழ். பின்னூட்டங்களை பதிவு செய்யுங்கள். பின்னர் ஒருங்கிணைப்பாளர் மோதலின் பண்புகள் குறித்த கேள்வியைக் கேட்கிறார். பின்னூட்டங்களை பதிவு செய்யுங்கள். 


5) அமர்வு : "மோதல் தீர்வு நுட்பங்களை பகுப்பாய்வு செய்தல்"

 • குறிக்கோள்- மோதல் தீர்வு நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவதை பகுப்பாய்வு செய்தல் 
 • தேவையான பொருட்கள்- வரைதல் காகிதங்கள், பேனாக்கள். 

பங்கேற்பாளர்கள் நான்கு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர், மேலும் ஒவ்வொரு குழுவிற்கும் முரண்பாடுகளைத் தீர்ப்பதற்கான நுட்பங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. பங்கேற்பாளர்கள் ஒவ்வொரு ஒதுக்கப்பட்ட நடத்தை பாணியின் எதிர்மறை மற்றும் நேர்மறையான தாக்கங்களைக் கருத்தில் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். செயல்பாட்டிற்கு 10- 15 நிமிடங்கள் கொடுக்கப்பட்டு, பெரிய குழுவிற்கு தங்கள் வேலையை வழங்குமாறு அவர்களிடம் கேட்கவும். செயல்பாட்டை முடிக்க, பங்கேற்பாளர்களை மோதல்களின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் பற்றி மூளைச்சலவை செய்யும்படி எளிதாக்குபவர் கேட்கிறார். சமூக விழிப்புணர்வு தொடர்பான திறன்களை மேம்படுத்துவதற்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் பின்வருமாறு ?


1) அமர்வு : "கூட்டம்"

 • குறிக்கோள் - குழுப் பொருட்களை அறிமுகப்படுத்துதல் - விளக்கப்படத்தை புரட்டவும்

படி 1- "கூட்டம் என்ற வார்த்தையை நீங்கள் நினைக்கும் போது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள்?" என்ற கேள்வியை பங்கேற்பாளர்களிடம் கேட்பார். பின்னூட்டம் ஃபிளிப் சார்ட்டில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். புள்ளிகளின் அடிப்படையில், கூட்டம் என்ற வார்த்தையை மனிதர்களுக்கு மட்டும் பயன்படுத்த முடியுமா என்று எளிதாக்குபவர் கேட்கிறார். பங்கேற்பாளர்கள் பதிலளிக்கலாம், இது விலங்குகளுக்கு கூட பயன்படுத்தப்படலாம்.

படி 2-அமைப்பாளர் "ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட/கட்டமைக்கப்பட்ட கூட்டத்தின் பண்புகள் என்ன?" என்று கேட்கிறார். பின்னூட்டங்களின் அடிப்படையில், கட்டமைக்கப்பட்ட கூட்டத்தை ஒரு குழுவாகக் கருதலாம் என்பதை எளிதாக்குபவர் விளக்கலாம்.


2) அமர்வு : "சரத்தின் வலை"

 • குறிக்கோள்-மாணவர்கள் ஒற்றுமையின் முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் பொருள் தேவை - சரம் பந்து, ஒளி பொருள்

படி 1- பங்கேற்பாளர்களை எழுந்து நின்று ஒரு வட்டத்தை அமைக்குமாறு எளிதாக்குபவர் கேட்கிறார். அவர் ஒரு பந்தைக் கடக்கிறார்

ஒரு பங்கேற்பாளருக்கு சரம் மற்றும் சரத்தின் ஒரு முனையைப் பிடித்து, வட்டத்தில் உள்ள மற்றொரு நபருக்கு பந்தை அனுப்பச் சொல்லுங்கள். இரண்டாவது நபர் சரத்தைப் பிடித்து மற்றொரு நபருக்கு அனுப்புகிறார். அனைத்து பங்கேற்பாளர்களும் சரத்தை வைத்திருக்கும் வரை இது தொடர வேண்டும், வசதியாளர் அவர்களை விடாமல் அல்லது சரத்தின் மீதான பிடியை தளர்த்தாமல் ஒரே வட்டத்தில் உட்காரச் சொல்கிறார்.

படி 2- எளிதாக்குபவர் சரத்தின் வலையின் நடுவில் ஒரு பொருளை வைத்து, பங்கேற்பாளர்களை அவர்கள் அமர்ந்திருக்கும் இடங்களிலிருந்து மெதுவாக உயர்த்தி, நடுவில் உள்ள பொருளைத் தூக்க முயற்சிக்கிறார். முதல் முயற்சியில் அவர்களால் அதைச் செய்ய இயலவில்லை என்றால், தோல்விக்கான காரணங்களைக் கூறவும், அவர்கள் வெற்றி பெற்றால், அவர்கள் வெற்றி பெறுவதற்கான காரணங்களை எளிதாக்குபவர்களும் உதவுகிறார்கள்.

"இந்தச் செயலைச் செய்வதிலிருந்து ஒற்றுமை பற்றிய உங்கள் கருத்துக்கள் என்ன?" என்ற கேள்வியை எளிதாக்குபவர் கேட்கிறார். கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்.


3) அமர்வு : "எண் விளையாட்டு"

 • தலைவர் பொருள் தேவை - 1-6 எண்கள் எழுதப்பட்ட காகித துண்டுகள், காகிதத்தாள்

படி 1 பங்கேற்பாளர்கள் 6 பேர் கொண்ட குழுவாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர் மற்றும் குழுவில் உள்ள ஒவ்வொரு பங்கேற்பாளரும் ஒரு எண்ணைக் கொடுத்துள்ளனர். அந்த எண் அவர்களின் முதுகில் ஒட்டப்படும், அதனால் பக்கத்தில் இருப்பவர் எண்ணை சரியாகப் பார்க்க முடியும். பின்னர் பங்கேற்பாளர்கள் அனைவரும் வலதுபுறம் திரும்பும்படி கேட்கப்படுகிறார்கள். பின்னர் அவர்கள் 5 நிமிடங்களுக்குள் இறங்கு அல்லது ஏறுவரிசையில் எண்களின் வரியிலிருந்து கேட்கப்படுகிறார்கள். பங்கேற்பாளர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேசவோ அல்லது நபரின் எண்ணைக் கூற உடல் மொழியைப் பயன்படுத்தவோ அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. இறுதியில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்கள் முன்னணியில் இருப்பார்கள் மற்றும் பங்கேற்பாளர்களை வரிசைப்படுத்தத் தொடங்குவார்கள்.

படி 2- செயல்பாட்டின் முடிவு, செயல்பாட்டில் எப்படி வெற்றி பெற முடிகிறது என்று எளிதாக்குபவர் கேட்கிறார். பதிவு பின்னூட்டம் மற்றும் சாத்தியமான பின்னூட்டம் என்னை வழிநடத்திய குழு உறுப்பினர்களில் ஒருவராக இருக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் நிற்பது போன்றவை. பிறகு, அத்தகைய நபர் ஏன் தேவை என்று வசதியாளர் அவர்களிடம் கேட்கிறார்.

படி 3-மீண்டும், அத்தகைய நபரின் குணாதிசயங்கள் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பதைப் பற்றி விவாதிக்க வசதி செய்பவர் கேட்கிறார். பிறகு அந்த நபரிடமிருந்து அவர்கள் என்ன நன்மைகளைப் பெற்றனர் என்று வசதியாளர் கேட்கிறார். கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள். வசதி செய்பவர். இந்த குணாதிசயங்களைக் கொண்டவர் தலைவர்கள் மற்றும் பங்கேற்பாளர்களைக் கேட்கிறார் என்பதை விளக்குகிறது. தலைவர் யார், ஒரு தலைவரை எது வரையறுக்கிறது மற்றும் தலைமை ஏன் அவசியம் என்பதை விவாதிக்கவும்.


4) அமர்வு : "திறப்பாளர்"

 • குறிக்கோள் - கேட்கும் திறன்களை அறிமுகப்படுத்துதல்

பங்கேற்பாளர்களிடம் அவரது/அவள் நண்பருக்கு நடந்த ஒரு தற்செயல் விஷயத்தை விளக்கி கேட்கிறார். அவர்களிடம் இருந்து திடீரென்று ஒரு கேள்வி. சில பங்கேற்பாளர்கள் சரியாக பதிலளிக்க முடியும். சில இல்லாமல் இருக்கலாம். அப்போது அவர்களால் ஏன் கேள்விக்கு சரியாக பதிலளிக்க முடியவில்லை என்று ஒருங்கிணைப்பாளர் கேட்கிறார். பங்கேற்பாளர்கள், உதவியாளர் கூறிய கதையை தாங்கள் கேட்கவில்லை என்று பதிலளிக்கலாம்.


5) அமர்வு : "கேட்டு வரையவும்"

 • குறிக்கோள் - கேட்கும் திறன் பயிற்சி
 • தேவையான பொருள்- வரைவதற்கு வெவ்வேறு பொருள்கள், காகிதத்தாள்

முதலில் ஒவ்வொரு குழுவும் அவர்கள் சொல்வதை ஒயிட் போர்டில் அல்லது ஃபிளிப்பில் வரைவதற்கு ஒரு நபரைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். விளக்கப்படம். பின்னர் வரைந்த நபரைத் தவிர குழுவில் உள்ள ஒவ்வொரு பங்கேற்பாளருக்கும் வரைவதற்கு ஒரு பொருள் வழங்கப்படும். ஒரு குழு ஒரே நேரத்தில் தங்கள் உறுப்பினருக்கு வடிவங்களைப் பயன்படுத்தி படிகளை அறிவுறுத்துமாறு கேட்கப்படுகிறது

பொருளின் பெயரையோ பொருளின் குறிப்பிட்ட பெயரையோ கூறாமல் பலகையில் வரைந்து கொண்டிருப்பவர்கள். ஒவ்வொரு அணிக்கும் வரைபடத்தை முடிக்க 3 நிமிடங்கள் வழங்கப்படும். வரைந்த பிறகு, வசதியாளர் உறுப்பினரிடம் கேட்பார். அவர் வரைந்த பொருளை யார் வரைந்தார்கள். உறுப்பினர் சரியாக பதிலளித்தால் அணி வெற்றி பெறும். அனைத்து அணிகளும் விளையாட்டில் பங்கேற்க வாய்ப்பு கிடைக்கும் வரை இது தொடர வேண்டும்.சமூக உணர்ச்சி கற்றல் திட்டம் கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு ?

ஒரு மாதத்திற்கு ஒருமுறை திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்களுடன் சமூக உணர்ச்சிக் கற்றல் திட்டத்தை மதிப்பீடு செய்யவும் கண்காணிக்கவும் இந்தக் கருவி பயன்படுத்தப்படலாம்.

குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களுடன் பணிபுரியும் நிறுவனத்தின் அலுவலகங்கள் பதின்ம வயதினரை ஈர்க்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளனவா?

குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களுடன் இணைந்து செயல்படும் அமைப்பு, குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களை கவரும் வகையில் போதுமான அங்கீகாரம், பாதுகாப்பு மற்றும் கவர்ச்சியை உருவாக்கியுள்ளதா?

குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களுடன் பணிபுரியும் அமைப்பு குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களை (ஒரு தொலைபேசி எண்) எளிதாக தொடர்பு கொள்ளும் திறனைக் கொண்டிருக்கிறதா?

குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்கள் அமைப்பின் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்குத் தன்னார்வத் தொண்டு செய்கிறார்களா என்பதைக் கண்டறியவும்.

நிறுவனத்தின் குழந்தை மற்றும் இளைஞர் அதிகாரிகள் தொழில் ரீதியாக குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களுடன் தொடர்பு கொள்கிறார்களா என்பதைக் கண்டறியவும்

நிறுவனத்தின் குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர் உத்தியோகத்தர்கள் புதிய அறிவின் மூலம் தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்படுகிறார்களா என்பதைக் கண்டறியவும்.

நிறுவனத்தில் உள்ள குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர் அதிகாரிகள் அந்த பதவிக்கு பொருத்தமற்ற நடத்தைகளுக்கு அடிமையாக இருக்கிறார்களா என்பதை சரிபார்க்கவும்.

நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் இளைஞர்களுக்கு அவர்களின் உடல் மாற்றங்கள் பற்றிய புரிதல் உள்ளதா என்பதைக் கண்டறியவும்.

நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் இளைஞர்கள் தங்கள் சொந்த உடல் மாற்றங்களால் ஏற்படும் உளவியல் மாற்றங்களைப் பற்றிய புரிதல் உள்ளதா என்பதைக் கண்டறியவும்.

நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு வாழ்க்கையில் தெளிவான நோக்கம் உள்ளதா என்பதைக் கண்டறியவும்.

நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்கள் எதிர்கால வேலை உலகத்தைப் பற்றிய சிறந்த புரிதலை வளர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்களா என்பதைக் கண்டறியவும்.

நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் குழந்தைகள் மற்றும் பதின்வயதினர்களின் தனிப்பட்ட கோப்புகள் மற்றும் அவர்களின் தொழில்முறை மதிப்பீட்டு சோதனை, உணர்ச்சி நுண்ணறிவு சோதனைகள் ஆகியவை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதா என்பதை சரிபார்க்கவும்.

நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்களின் சுய ஊக்கத்தைப் பற்றி அறியவும்.

நிறுவனங்களுடன் பணிபுரியும் குழந்தைகள் மற்றும் இளம் பருவத்தினர் தங்கள் உணர்ச்சிகளைக் கையாளும் திறன்களை மேம்படுத்தியுள்ளார்களா என்பதைப் பார்க்கவும்.

நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் குழந்தைகள் மற்றும் இளம் பருவத்தினரிடம் நேர மேலாண்மை திறன் மேம்பட்டுள்ளதா என்பதைப் பார்க்கவும்.

நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் குழந்தைகள் மற்றும் இளம் பருவத்தினரிடையே தனிப்பட்ட பண மேலாண்மை மேம்பட்டுள்ளதா என்பதைப் பார்க்கவும்.

நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் குழந்தைகள் மற்றும் இளம் பருவத்தினரிடம் முடிவெடுக்கும் திறன் மேம்பட்டுள்ளதா என்பதைப் பார்க்கவும்.

நிறுவனத்தின் பல்வேறு திட்டங்களில் குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்கள் சுதந்திரமாக முடிவெடுக்க வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதைக் கண்டறியவும்.

நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் குழந்தைகள் மற்றும் இளம் பருவத்தினரிடையே தனிப்பட்ட திறன்கள் எவ்வாறு வளர்ந்துள்ளன என்பதைப் பார்க்கவும்.

அமைப்பு மற்றும் குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்கள் மற்றும் உள்ளூர் அரசாங்க அதிகாரிகள், தொழில் வல்லுநர்கள் மற்றும் வணிகர்களுக்கு இடையே எத்தனை தனிப்பட்ட உறவுகள் உருவாகியுள்ளன என்பதைப் பார்க்கவும்.

நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் குழந்தைகள் மற்றும் இளம் பருவத்தினரின் சமூகப் பிரச்சினைகளைப் பற்றிய புரிதலைக் கண்டறியவும்.


Post a Comment

Previous Post Next Post