சுறுசுறுப்பாக இருப்பது குழந்தை அமைதியாக இருக்க சிறந்த வழியாகும்.  ஏ.எஸ்.டி உள்ள குழந்தைகள் மற்றும் அவர்களை நேசிக்கும் மற்றும் கவனித்துக்கொள்பவர்களுக்கு இது பொருந்தும்.  கற்றல் அமைதியான சூழலில் நடைபெறுகிறது.  தயாராக இருப்பது சம்பந்தப்பட்ட அனைவருக்கும் நேரத்தையும் ஏமாற்றத்தையும் மிச்சப்படுத்துகிறது.  மன அழுத்தம் நிறைந்த நேரம் என்பது ஒரு அமைதியான நுட்பத்தைப் பயிற்சி செய்வதற்கான நேரம் அல்ல.  குழந்தை ஒரு அமைதியான நுட்பத்தைக் கற்றுக்கொண்டால், அவர் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு கருவியை அவருக்கு நினைவூட்டுவதற்கு மன அழுத்தம் நிறைந்த நேரம் ஒரு நல்ல நேரம்.

 அந்த திறன்களை வளர்ப்பதற்கான முயற்சிகளுக்கு வெகுமதி கிடைக்கும் போது திறன்கள் ஒருவரின் நடத்தைகளின் ஒரு பகுதியாக மாறும்.  மிகப் பெரிய விளைவைக் கொண்ட மற்றும் நீடித்திருக்கும் வெகுமதிகள் உள்ளிருந்து வரும் வெகுமதிகளாகும்.  ஒரு குழந்தை நடக்கக் கற்றுக் கொள்ளும்போது, விழுந்துவிடாமல், எழுந்து நின்று தான் செல்ல வேண்டிய இடத்திற்குச் செல்வது வலுவூட்டுகிறது.  சில அடிகள் எடுத்ததற்காக யாரும் அவருக்கு ஸ்டிக்கர் கொடுக்க வேண்டியதில்லை.  இந்த பணியை நிறைவேற்றுவது நல்லது என்பதால் அவர் அதில் தொடர்ந்து பணியாற்றுகிறார்.

 இந்த உள்ளார்ந்த வலுவூட்டல் பெரும்பாலான திறன்களுக்கு உண்மையாக இருக்கிறது, குறிப்பாக சுயநிதானம்.  செயல்பாட்டிலிருந்தே வெகுமதி கிடைக்கும்போது, குழந்தை அமைதியாக உணர வேண்டியிருக்கும் போது அந்த செயலைச் செய்யும் வாய்ப்பு அதிகம்.  அவர் எதைச் சாதிக்க முடியும் என்பதன் காரணமாக அவர் நன்றாக உணர்கிறார் மற்றும் பணியை மீண்டும் செய்வார்.  மீண்டும் மீண்டும் செய்வதன் மூலம் மேம்பட்ட திறன் வருகிறது.  அவர் கற்றுக் கொண்டிருக்கும்போது, குழந்தையின் திறன்களைப் பயிற்சி செய்ய நேர வடிவத்தில் ஆதரவு தேவைப்படும்.  திறமைகளை சரியான நேரத்தில் பயன்படுத்த அவருக்கு ஆதரவு தேவை.  ஒரு சிறிய நினைவூட்டல், பெரியவர் குழந்தையின் பார்வையில் ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்துக்கொள்வது போன்ற வடிவத்தில் இருந்தாலும், குழந்தையும் அவ்வாறு செய்யத் தேவையானது.

 குழந்தை அமைதியாக இருக்க உதவும் போது பெற்றோர்களும் பராமரிப்பாளர்களும் ஒரு நுட்பமான சமநிலையைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.  ஒருபுறம், அவர் மிகவும் வருத்தப்படுவதையோ அல்லது கோபப்படுவதையோ நீங்கள் விரும்பவில்லை.  மறுபுறம், அவர் வருத்தத்தை அனுபவிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மற்றும் பிரச்சனை அதிகரிக்கும் முன் தன்னை அமைதிப்படுத்த கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.  குழந்தையை விரும்பத்தகாத நிலையில் இருந்து தொடர்ந்து பாதுகாப்பது அவரை சமாளிக்க கற்றுக்கொடுக்காது


 குழந்தைக்கு யூகிக்கக்கூடிய வழக்கமான மற்றும் அட்டவணையை வழங்குவது பற்றி நாங்கள் பேசினோம்.  இது உங்களுக்கும் குழந்தைக்கும் அமைதியாக இருக்க உதவும் ஒரு அடிப்படை வழி.  உங்கள் குடும்பத்திற்கு காட்சி அட்டவணை வேலை செய்யவில்லை என்றால், ஒரு செட் ரொட்டினை வழங்க பல வழிகள் உள்ளன.  நீங்கள் ஒரு கடிகாரத்தைப் பயன்படுத்தலாம் மற்றும் சில செயல்பாடுகளுக்கு குறிப்பிட்ட நேரத்தை அமைக்கலாம்.  ஒரு வழக்கமான பாதையில் தங்குவதற்குப் பயன்படுத்த வேண்டிய மற்றொரு முறை, ஒரு வரிசையைப் பின்பற்றுவது மற்றும் நேர வரம்புகளைப் பயன்படுத்தாமல் இருப்பது.  ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவின்படி செயல்படாமல் வரிசையாகச் செயல்படுங்கள்.  உதாரணமாக, இரவில் குளித்த பிறகு நீங்கள் எப்போதும் ஒரு கதையைப் படிக்கலாம்.  இந்த வரிசை நடவடிக்கைகள் இரவு 7 அல்லது 8 மணிக்கு நிகழலாம், ஆனால் அது எப்போதும் ஒரே வரிசையில் நடக்கும்.

 குழந்தைக்கு யூகிக்கக்கூடிய வழக்கமான மற்றும் அட்டவணையை வழங்குவது பற்றி நாங்கள் பேசினோம்.  இது உங்களுக்கும் குழந்தைக்கும் அமைதியாக இருக்க உதவும் ஒரு அடிப்படை வழி.  உங்கள் குடும்பத்திற்கு காட்சி அட்டவணை வேலை செய்யவில்லை என்றால், ஒரு செட் ரொட்டினை வழங்க பல வழிகள் உள்ளன.  நீங்கள் ஒரு கடிகாரத்தைப் பயன்படுத்தலாம் மற்றும் சில செயல்பாடுகளுக்கு குறிப்பிட்ட நேரத்தை அமைக்கலாம்.  ஒரு வழக்கமான பாதையில் தங்குவதற்குப் பயன்படுத்த வேண்டிய மற்றொரு முறை, ஒரு வரிசையைப் பின்பற்றுவது மற்றும் நேர வரம்புகளைப் பயன்படுத்தாமல் இருப்பது.  ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவின்படி செயல்படாமல் வரிசையாகச் செயல்படுங்கள்.  உதாரணமாக, இரவில் குளித்த பிறகு நீங்கள் எப்போதும் ஒரு கதையைப் படிக்கலாம்.  இந்த வரிசை நடவடிக்கைகள் இரவு 7 அல்லது 8 மணிக்கு நிகழலாம், ஆனால் அது எப்போதும் ஒரே வரிசையில் நடக்கும்.

 மூன்று வயதாக இருந்தாலும் அல்லது 93 வயதாக இருந்தாலும் நாம் அனைவரும் ஓய்வெடுக்க சிறிது நேரம் தேவை. ஜன்னல்கள் வழியாக வரும் வெளிச்சத்தில் உள்ள தூசித் துகள்களைப் படபடக்க அல்லது உற்றுப் பார்க்க வேண்டியதன் அவசியத்தை நீங்கள் புரிந்துகொள்கிறீர்கள் என்பதை குழந்தைக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள்.  அவர் விரும்பும் ஒன்றைச் செய்வதிலிருந்து அவரைத் தடுக்க நீங்கள் எப்போதும் விரும்பவில்லை.  எவ்வாறாயினும், எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு நேரமும் இடமும் உள்ளது என்பதை குழந்தை கற்றுக்கொள்வது முக்கியம்.

 பாதுகாப்பான மற்றும் பொருத்தமான அமைப்பில் மகிழ்ச்சிகரமான நடத்தைகளில் ஈடுபட குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்பது முக்கியம்.  குழந்தை தனது சொந்த அறையின் தனியுரிமையில், அவர் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, ​​இந்த நடத்தைகளில் ஈடுபட அனுமதிப்பதும், அவருக்கு வாய்ப்பளிப்பதும் உதவியாக இருக்கும்.  உதாரணமாக, பள்ளி அல்லது உறவினர் வீட்டில் நுழைவதற்கு முன்பு குடும்ப வாகனத்தில் அவரைத் தனியாகச் சிறிது நேரம் அனுமதிப்பதை நீங்கள் பரிசீலிக்கலாம்.

 சுய அமைதிப்படுத்தும் பொருட்கள் மற்றும் தளபாடங்கள்

 பிடித்த நாற்காலி அல்லது இடம் ASD உடைய குழந்தைக்கு ஒரு சாதாரண அறையை சரணாலயமாக மாற்றும்.  ஒருவேளை குழந்தைக்கு பிடித்த போர்வை அல்லது போர்வையின் ஒரு துண்டு அவர் எடுத்துச் செல்லலாம்.  இந்த பொருள் குழந்தை பாதுகாப்பாக உணர அனுமதிக்கிறது மற்றும் அவர் எங்கிருந்தாலும் அல்லது என்ன செய்தாலும் அவருக்கு பரிச்சயமான மற்றும் ஆறுதலளிக்கிறது.  குழந்தைக்கு அத்தகைய பொருள் இருந்தால், அதை வைத்திருக்க அனுமதிக்கவும் - இந்த பொருளை ஒரு சுய அமைதிப்படுத்தும் கருவியாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், அவர் தன்னைக் கவனித்துக்கொள்வதில் முக்கியமான திறமையைக் கற்றுக்கொள்கிறார்.

 ஒரு அமைதிப்படுத்தும் நுட்பம் குழந்தைக்கு எல்லா நேரத்திலும் அல்லது எல்லா சூழ்நிலையிலும் வேலை செய்யாது.  நீங்கள் இருவரும் கற்றல் பயணத்தைத் தொடரும்போது ஒவ்வொரு சூழ்நிலையின் குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்கு கவனம் செலுத்துவது உங்கள் குழந்தைக்கு பெரும் உதவியாக இருக்கும்.

 சில நேரங்களில் பொருத்தமான தளபாடங்கள் மிகவும் அமைதியாக இருக்கும்.  ஒரு பீன் பேக் நாற்காலி ஒரு உதாரணம்.  குழந்தை ஒரு மென்மையான பீன் பேக் நாற்காலியில் அமர்ந்திருக்கும்போது, ​​​​அது குஷனிங் மூலம் அவரைச் சூழ்ந்திருக்கும் போது, ​​அவர் தனது முழு உடலையும் சுற்றி ஒரு பெரிய பெரிய அணைப்பைப் பெறுவது போல் உணரலாம்.  இந்த ஆழமான அழுத்த உணர்வு நிதானமாக இருக்கும்.  அத்தகைய நாற்காலியில் ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய வாசிப்பு நேரத்தை நீங்கள் திட்டமிடலாம்.  அவர் அமைதியாக இருப்பார் மற்றும் அவரது புத்தகங்களில் உள்ள படங்கள் மற்றும் வார்த்தைகளில் அதிக கவனம் செலுத்த முடியும்.  குழந்தையை அமைதியாக உணர கற்றுக்கொடுப்பது அவருக்கு ஒரு அற்புதமான கருவியை வழங்கும்.  மன அழுத்தம் மற்றும் கவலைகளை அவர் எவ்வளவு அதிகமாகக் கட்டுப்படுத்துகிறாரோ, அந்த அளவுக்கு கடினமான சூழ்நிலைகளை அவர் வெற்றிகரமாகச் சமாளிக்க முடியும்.

 ஒருவேளை குழந்தை எப்போதும் சுவர்கள், தனிநபர்கள் அல்லது மற்றவர்களின் உடைமைகளை நகர்த்துவது அல்லது தொடுவது போல் தெரிகிறது.  இந்த குழந்தைக்கு பல இருக்கை மெத்தைகள் உள்ளன, அவை ஊதப்பட்ட மற்றும் கடினமானவை.  குழந்தை தனது தோரணையை மாற்ற வேண்டிய அவசியத்திற்கு தனது உடல் பதிலளிக்கும் போது அவற்றைத் தொட்டு உணர முடியும்.  இது குழந்தைக்குத் தேவையானது என்றால், அவர் சாப்பாட்டு மேசையிலும் பள்ளியிலும் அமர்ந்திருப்பதை மேம்படுத்தலாம்!

 சில இழைமங்கள் நன்றாக உணரலாம், மற்றவை வலுவான மற்றும் எதிர்மறையான எதிர்வினைகளை விளைவிக்கும்.  பல இயற்கை இழைகள் பெரும்பாலும் செயற்கை துணியை விட மிகவும் இனிமையானவை - அவை காற்றை உள்ளேயும் வெளியேயும் வடிகட்ட அனுமதிக்கின்றன மற்றும் பொதுவாக குளிர்ச்சியாக உணர்கின்றன.  நீங்கள் குழந்தையைப் பற்றிய நிபுணராக மாறும்போது, ​​குழந்தை விரும்பும் இழைகள் மற்றும் துணி வகைகளை நீங்கள் கற்றுக் கொள்வீர்கள்.  அவருடைய ஆடைகள் அவர் விரும்பும் விதமான துணியால் செய்யப்பட்டிருந்தால், எல்லா வகையிலும், அத்தகைய தேர்வு இருக்கும்போது அந்த பொருட்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.  அமைதியை உணரும் ஆடையில் குழந்தையை தனது நாளில் தொடங்குவது ஒரு நல்ல யோசனையாகும்.


ASD Calming Techniques in tamil


 குழந்தை பள்ளிக்குச் செல்லும்போது, ​​​​அமைதியாக இருப்பதில் தனது திறமைகளைப் பயிற்சி செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.  பள்ளி ஒவ்வொரு நாளும் பல எதிர்பாராத சூழ்நிலைகளை வழங்குகிறது, அவை பெரியவர்களுக்கு மிகவும் கணிக்கக்கூடியவை.  பள்ளியின் முதல் நாளுக்கு முன் குழந்தையின் ஆசிரியரிடம் பேசி, குழந்தையின் சில சிறப்புத் தேவைகளை விளக்குவது நல்லது.

 ஆசிரியர்கள் தங்கள் வகுப்புகள் அமைதியாகவும் ஒழுங்காகவும் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள்.  குழந்தைக்கு உதவும் பல அமைதியான நடவடிக்கைகள் அவரது வகுப்பு தோழர்கள் அனைவருக்கும் உதவும்.  ஒரு திறமையான ஆசிரியர் இந்தப் பரிந்துரைகளில் சிலவற்றைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு தனது அனைத்து மாணவர்களுடனும் பயன்படுத்துகிறார்.  குழந்தை தனிமைப்படுத்தப்படாமல் தனக்குத் தேவையானதைப் பெற இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு.

 எல்லா வயதினரும் குழந்தைகளுடன் பல வகுப்பறைகளில் வேலை செய்த சில யோசனைகள் இங்கே உள்ளன.  வகுப்பில் உள்ள ஆசிரியர் மற்றும் உதவியாளர்கள் குழந்தைகளுடன் சேர்ந்து இந்த நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்க வேண்டும், எனவே அவர்கள் தங்கள் ஆர்வத்தையும் உற்சாகத்தையும் தெரிவிக்கிறார்கள்.

 1. மாற்றங்களின் போது இயக்க நடவடிக்கைகளைப் பயன்படுத்தவும்.  வண்ணத்தைத் தள்ளிவிட்டு ஒரு புத்தகத்தை எடுக்க வேண்டிய நேரம் வரும்போது, ​​உதாரணமாக, ஒரு நிமிடம் நிறுத்துங்கள்.  மாணவர்களை நின்று கொண்டு தங்களால் இயன்ற உயரத்தை வானத்தை அடையச் செய்யுங்கள்.  அவர்கள் சென்றடையும் போது, ​​மாணவர்களை ஒரு பெரிய மூச்சு விடவும்.  பின்னர் அவர்கள் தங்கள் கைகளை தரையில் இறக்கி, உள்ளே இருக்கும் அனைத்து காற்றையும் வெளியேற்ற வேண்டும்.  ஒவ்வொரு மூச்சை உள்ளிழுக்கும் மற்றும் வெளிவிடுவதற்கு ஐந்துக்கு மெதுவாக எண்ணவும்.  அடுத்து மாணவர்களை தங்கள் இருக்கைகளுக்குத் திரும்பச் செய்யுங்கள், அவர்கள் அடுத்த பாடத்திற்குத் தயாராகிவிடுவார்கள்.  அனைத்து மாணவர்களும் ஒன்றாக வளைந்து நீட்டப்படும் வரை இதை மூன்று அல்லது நான்கு முறை மீண்டும் செய்யலாம்.

 2. எளிய ஆழ்ந்த சுவாசம் குழந்தை அமைதியாக இருக்க எப்போதும் ஒரு நல்ல வழியாகும்.  "பூக்களின் வாசனை" அல்லது "மெழுகுவர்த்திகளை ஊதி" போன்ற குறிப்புகளைப் பயன்படுத்துவது குழந்தைக்குப் புரியும்.  இவை அவர் தொடர்புபடுத்தக்கூடிய பொதுவான கருத்துக்கள்.

 3. "உங்களை ஒரு பெரிய அணைத்துக்கொள்ளுங்கள்."  எல்லா குழந்தைகளும் தங்களை நேசிக்க வேண்டும்.  விஷயங்கள் பதட்டமாக இருக்கும்போது உங்களை இறுக்கமாகப் பிடித்து அழுத்துவதற்கான சிறந்த நேரம்!  குழந்தை தனது தோள்களைச் சுற்றிக் கைகளைச் சுற்றிக் கொண்டு, இறுக்கமாக அழுத்தி, தனக்குத் தானே (அல்லது ஒரு குழு இதைச் செய்தால் சத்தமாக) "நான் அற்புதம்!"  குழந்தை ஆழ்ந்த அழுத்தம் மற்றும் நேர்மறையான செய்தியிலிருந்து பயனடைவார்.

 4. வால் புஷ்-அப்களை அறைக்கு வெளியே அழைத்துச் செல்லும் ஒரு செயலில் இருந்து திரும்பும் போது வகுப்பைச் செய்ய மிகவும் பிரமாதமாக இருக்கும்.  ஆசிரியர் அனைத்து குழந்தைகளையும் வரிசையாக சுவரை எதிர்கொள்ள வைக்கிறார்.  குழந்தைகளை சுவரில் இருந்து ஒரு அடி அல்லது அதற்கு மேல் (சுமார் 30 செ.மீ) தள்ளி நிற்கச் செய்யுங்கள்.  பத்து எண்ணிக்கைக்கு குழந்தைகளை தங்களால் இயன்றவரை கடினமாக சுவரில் தள்ள அனுமதிக்கவும்.  அவர்களின் கைகள் வளைந்திருக்கலாம் அல்லது வளைக்காமல் இருக்கலாம்.  அவர்களின் கால்கள் வலுவாக நடப்பட வேண்டும் மற்றும் நகரக்கூடாது.  இதை மூன்று முறை செய்யவும்.  வகுப்பிற்குத் திரும்பும்போது சோர்வாகவும் அமைதியாகவும் இருப்பார்கள்.

5. குழந்தைக்கு நாள் முழுவதும் சில உடற்பயிற்சிகள் தேவைப்படலாம்.  அவர் அமர்ந்திருக்கும் போது மற்றும் வகுப்பு மேசை வேலைகளில் ஈடுபடும்போது சில அசைவுகளை அவர் விரும்பலாம்.  அந்த நேரத்தில், குழந்தை உட்கார்ந்து, நாற்காலியின் கீழ் தனது கைகளை அடையலாம்.  பின்னர் குழந்தை தன்னால் முடிந்தவரை கடினமாக இழுக்க வேண்டும்.  அவர் இதை மூன்று முதல் ஐந்து முறை அல்லது அவர் அமைதியாக உணர வேண்டிய பல முறை செய்யலாம்.  அவர் கைகள் அல்லது கால்களால் கீழே தள்ள முடியும்.

 6. குழந்தை தனது இருக்கையில் அமர்ந்திருக்கும் போது அமைதியான உடற்பயிற்சியைப் பெற குழந்தையின் நாற்காலியின் அடிப்பகுதியில் ஒரு எதிர்ப்புப் பட்டையை இணைக்கவும்.  குழந்தை உட்கார்ந்திருக்கும் போது தனது கால்களால் பேண்டை இழுக்கிறது.  ஒரு எதிர்ப்பு இசைக்குழு கிடைக்கவில்லை என்றால், குழந்தை தனது கால்களை நாற்காலியின் கால்களைச் சுற்றிக் கொண்டு தனது கால்களை ஒன்றாக அழுத்தலாம்.  நாற்காலி சாய்ந்து விடக்கூடாது;  நான்கு கால்களும் தரையில் இருக்க வேண்டும்.

 ஒரு நாற்காலியில் ஒரு மேசையில் உட்கார்ந்து வசதியாக இருப்பது எந்த குழந்தைக்கும் சவாலாக இருக்கலாம்.  பள்ளி தளபாடங்கள் குழந்தைக்கு சரியான அளவில் இருப்பது முக்கியம்.  இது அசையாமல் உட்காருவதில் உள்ள சில சிரமங்களை நீக்கும்.  குழந்தை நாற்காலியில் உட்கார்ந்து, 90 டிகிரி கோணத்தில் முழங்கால்கள் வளைந்த நிலையில் கால்களை தரையில் வைக்க வேண்டும்.

 மேசை போதுமான அளவு குறைவாக இருக்க வேண்டும், இதனால் குழந்தை தனது தோள்களை தளர்த்தி, முழங்கைகளை 90 டிகிரி கோணத்தில் வளைத்து எழுதுவதற்கு வசதியாக மேலே செல்ல முடியும்.  குழந்தை தரையை அடைய முடியாததால் கால்களை ஊசலாடும் நிலையில் அமர்ந்திருந்தால், மேசை மற்றும் நாற்காலி மிகவும் பெரியதாக இருக்கும்.  சரியான அளவிலான மரச்சாமான்கள் கிடைக்கவில்லை என்றால், குழந்தை தனது கால்களை தட்டையாக ஓய்வெடுக்க ஒரு துணிவுமிக்க பெட்டியைப் பயன்படுத்துவது அல்லது பிற தழுவல்கள் நல்ல யோசனைகள்.


 படங்களைப் பயன்படுத்துவது குழந்தை தனது நாளின் வரிசையைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது என்பதை இப்போது நீங்கள் கண்டறிந்துள்ளீர்கள்.  பள்ளியிலும் அப்படித்தான்.  குழந்தை வாய்மொழியாக இருந்தாலும், பேசும்போது பதில் சொன்னாலும், ஏ.எஸ்.டி உள்ள குழந்தைகள் செய்தியைத் தொடர்புகொள்வதற்கு ஒரு படம் அல்லது எழுதப்பட்ட வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தும்போது தகவல்தொடர்புகளைப் புரிந்துகொள்வதை எளிதாகக் காணலாம்.  குழந்தைகள் பின்பற்றுவதற்காக ஆசிரியர்கள் வெள்ளை பலகையில் விரைவாக திசைகளை எழுதலாம்.

 காட்சி அட்டவணையைப் பயன்படுத்துவது பள்ளியில் குறிப்பாக முக்கியமானது.  குழந்தை கற்றுக் கொள்ளவும், பழகவும், பதிலளிக்கவும் பல விஷயங்கள் உள்ளன.

 பேசும் வார்த்தைகளுடன் படங்கள் அல்லது எழுதப்பட்ட வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவது, குழந்தை தன்னிடம் என்ன எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வழிகளைக் கொடுக்கும் என்பதை குழந்தையின் ஆசிரியருக்கு விளக்குங்கள்.  குழந்தை பாதுகாப்பாகவும் அமைதியாகவும் உணர உதவும் அனைத்து முக்கியமான முன்கணிப்புத்தன்மையை இது வழங்கும்.  சில குழந்தைகள் தங்கள் மேசையில் தனித்தனி காட்சி அட்டவணையை வைத்திருந்தால் நன்றாகச் செயல்படுவார்கள்.  இந்த வழியில், அவர்கள் தங்கள் மேசையைப் பார்த்து, வகுப்பறையைச் சுற்றிப் பார்க்காமல் அல்லது ஆசிரியருக்கு இடையூறு செய்யாமல் அடுத்து என்ன செயல்பாடு வரப்போகிறது என்பதைப் பார்க்கலாம்.

 காட்சி அட்டவணைக்கு பல்வேறு வடிவங்கள் உள்ளன.  ஒரு இன்ச் (2.5 செமீ) சதுரத்தில் ஒவ்வொரு செயல்பாடும் இருப்பது பிரபலமான ஒன்றாகும்.  செயல்பாடு ஒரு படம் அல்லது சின்னம் மற்றும் கீழே ஒரு வார்த்தையுடன் அடையாளம் காணப்படுகிறது.  படங்கள் லேமினேட் செய்யப்பட்டு, வெல்க்ரோவுடன் ஒரு பக்கத்தில் வரிசையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.  ஒவ்வொரு செயல்பாடும் முடிந்ததும், படம் அகற்றப்பட்டு, நியமிக்கப்பட்ட "முடிந்தது" உறை அல்லது பக்கத்தில் வைக்கப்படும்.  இதன் மூலம் படங்களை அடுத்த நாளுக்கு பயன்படுத்தலாம்.

 கற்பிக்கப்படுவதைப் புரிந்துகொள்வது குழந்தைக்கு கற்றுக்கொள்வதில் அதிக ஆர்வம் காட்ட உதவுகிறது.  பள்ளிக்கூடம் பற்றி உற்சாகமாக இருந்தால், அவரது உற்சாகம் வளரும்.  மகிழ்ச்சியாக இருப்பது குழந்தையை அமைதியாகவும், கற்றலுக்கு திறந்ததாகவும் இருக்க அனுமதிக்கிறது.

 பாடல்கள் மற்றும் ரைம்களை திரும்பத் திரும்பப் பயன்படுத்துவது, ஏ.எஸ்.டி.கள் உள்ள குழந்தைகள் கற்க சிறந்த வழியாகும்.  சில பாடல்கள் மற்றும் இசை ஒலிகளுக்கு குழந்தை எவ்வாறு பதிலளிக்கிறது என்பதை நீங்கள் கவனித்திருக்கலாம்.  இந்த விருப்பங்களை குழந்தையின் ஆசிரியருடன் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் மற்றும் சிறந்த கற்பித்தல் கருவிகளாகப் பயன்படுத்தலாம்.

 கைகளில் கற்பித்தல் குழந்தைக்கு மிகவும் பயனுள்ள முறையாகும்.  கணிதத்தை வெறுமனே காகிதம் மற்றும் பென்சில் பாடமாகக் கற்பிப்பதற்குப் பதிலாக, எண்களைக் குறிக்க பொருட்களைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கும்படி குழந்தையின் ஆசிரியரை ஊக்குவிக்கவும்.  ஒரு பாடத்தில் பல்வேறு பாடங்களைக் கற்றுக்கொள்வது, குழந்தை மற்றும் வகுப்பில் உள்ள மற்ற அனைவருக்கும் கணிதம், எடுத்துக்காட்டாக, அன்றாட வாழ்க்கையில் எவ்வாறு பொருந்துகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது.  ஆசிரியர் காலெண்டரை மதிப்பாய்வு செய்யும் போது ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஏற்படுகிறது.  அவள் எண்கள், தற்போதைய நிகழ்வுகள், வானிலை மற்றும் பலவற்றைப் பற்றி கற்பிக்க முடியும்.

 நீங்களும் குழந்தையும் தயாராக இல்லை என்றால் பொது வெளியில் செல்வது ஒரு சோதனையாக இருக்கலாம்.  முன்கணிப்புடன் குழந்தை நன்றாக இருக்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.  நீங்கள் வழக்கத்திற்கு மாறான ஒன்றைச் செய்தாலும், முடிந்தவரை குழந்தையை முன்கூட்டியே தயார்படுத்துவது முக்கியம்.  அவர் என்ன எதிர்பார்க்கலாம் என்று சொல்லுங்கள்.  வெளியூர் பயணத்தின் போது என்ன நடக்கும் என்பதை அவருக்கு விளக்கி, முடிந்தால் படங்களுடன் காட்டுங்கள்.  குடும்பத்தைப் பார்க்கச் செல்வது போன்ற நீங்கள் முன்பு செய்த ஏதாவது ஒன்றை நீங்கள் திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால், வெளியூர் அல்லது நிகழ்வு எப்படி இருக்கும் என்று கணிப்பது எளிதாக இருக்கும்.

 பள்ளிக் களப்பயணம் போன்ற புதிய அனுபவத்தை அனுபவிக்கத் தயாராகும் போது, வெளியில் இருக்கும்போது என்ன நடக்கலாம் என்பதைப் பற்றிய கதையைச் சொல்வது மற்றும் அதற்குப் பதிலளிக்கும் விதத்தில் செயல்படுவது எப்படி என்பது ஒரு நல்ல கற்பித்தல் கருவியாகும்.  செயல்பாட்டின் ஒவ்வொரு அடியையும் பற்றி நீங்கள் சில வார்த்தைகளை எழுதலாம், மேலும் ஒவ்வொரு அடிக்கும் ஒரு படத்தை வரைவதன் மூலம் குழந்தை பங்கேற்கலாம்.  ஒன்றாக பிரச்சனையை தீர்க்க இது ஒரு சிறந்த வழியாகும்.  உதாரணமாக, நீங்கள் ஒரு பொம்மலாட்ட நிகழ்ச்சிக்கு செல்கிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம்.  மற்ற குழந்தைகள் சிரிக்கும்போது அல்லது கைதட்டும்போது எவ்வளவு சத்தமாக இருக்கும் என்பதை நீங்கள் எழுதலாம்.

 நீங்களும் குழந்தையும் சேர்ந்து, அதிக சத்தமாக இருக்கும்போது எவ்வாறு பதிலளிப்பது என்பது பற்றிய யோசனைகளை மனதில் உருவாக்கலாம்.  அவர் தனது காதுகளை மூடலாம், காது செருகிகளை வைக்கலாம் அல்லது அவரது தலைக்கு மேல் ஸ்வெட்ஷர்ட்டின் பேட்டை இழுக்கலாம்.  நிச்சயமாக, நடக்கக்கூடிய எல்லாவற்றிற்கும் நீங்களும் குழந்தையும் தயாராக இருக்க முடியாது, ஆனால் சில யோசனைகளைக் கொண்டிருப்பது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்!


 முந்தைய இரவு திட்டமிடல் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.  ஆடைகளை அடுக்கவும், மதிய உணவுகளை பேக் செய்யவும் மற்றும் தேவையான பிற பொருட்களை நேர அழுத்தம் இல்லாமல் சேகரிக்கவும் எடுக்கும் நேரம் மதிப்புமிக்கது.  பள்ளி அல்லது வெளியூர் பயணத்திற்கு முந்தைய நாள் இரவு முடிந்தவரை திட்டமிட்டு தயார் செய்யும் போது, அது நன்றாக நடக்க வாய்ப்புகள் அதிகம்.  அத்தியாவசியமான ஒன்றை நீங்கள் மறந்துவிடுவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு.

 உல்லாசப் பயணத்தைத் திட்டமிடும்போதும் அதற்குத் தயாராகும்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான அமைதிப்படுத்தும் கருவிகளில் ஒன்று, சிலர் "ஃபிட்ஜெட்" என்று அழைக்கிறார்கள்.  இது குழந்தையின் கையில் பொருந்தக்கூடிய ஒரு சிறிய பொருள்.  இந்த உருப்படி ஒரு சத்தம் அல்லது ஒளியை ஏற்படுத்தாது;  இது மற்றவர்களின் கவனத்தை சிதறடிப்பது அல்லது எரிச்சலூட்டுவது அல்ல.  இந்த உருப்படியின் நோக்கம் என்னவென்றால், குழந்தை தனது கைகளில் ஒன்று அல்லது இரண்டு கைகளிலும் விளையாடலாம் அல்லது "திடலாம்" மற்றும் அது அவருக்கு அமைதியாக இருக்க உதவுகிறது.  ஒரு திரைப்படம் அல்லது வகுப்பில் ஆசிரியர் போன்ற வேறு ஏதாவது ஒன்றில் குழந்தை சுயமாக நிதானமாகவும் கவனம் செலுத்தவும் அனுமதிக்கும் ஒன்று.  "ஃபிட்ஜெட்டுகளின்" சில எடுத்துக்காட்டுகளில் ஒரு கடினமான பிளாஸ்டிக் பொம்மை, ஒரு சாவி, ஸ்டார்ச் நிரப்பப்பட்ட ஒரு சிறிய பலூன் அல்லது அழிப்பான் ஆகியவை அடங்கும்.  சில குழந்தைகளுக்குப் பிடித்தமான ஒரு உருப்படி இருக்கும், மேலும் சிலர் ஒவ்வொரு நாளும் பயன்படுத்த வெவ்வேறு ஃபிட்ஜெட்களைக் காண்கிறார்கள்.  குழந்தையை கையில் ஒரு ஃபிட்ஜெட்டை வைத்திருக்க அனுமதிக்கவும்.  குழந்தை தன்னைச் சுற்றியுள்ள உலகத்தைக் கேட்பது போல் அல்லது கவனம் செலுத்துவது போல், அதைப் பிடித்து நகர்த்தினால், குழந்தைக்கு இது ஒரு பயனுள்ள அமைதியான பொருளா என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள்.

 பசியாக இருக்கும்போது அமைதியாக இருப்பது கடினம்.  அவர் ஒரு புதிய சூழ்நிலையில் இருப்பதால், குழந்தை அசௌகரியமாக உணர்ந்தால், கலவையில் பசியைச் சேர்ப்பது நல்ல யோசனையல்ல.  பிடித்தமான மற்றும் பழக்கமான சிற்றுண்டியைக் கொண்டு வருவது ஒரு சிறந்த நாளுக்கும் பேரழிவுக்கும் இடையே வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தும்.  குழந்தை மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாலோ அல்லது கிடைக்கும் உணவில் திருப்தியாக இருந்தாலோ அந்த சிற்றுண்டியை உண்ணத் தேவையில்லை என்றாலும், தேவைப்பட்டால் காப்புப் பிரதி திட்டம் உள்ளது.

 அறிமுகமில்லாத சூழ்நிலையில் குழந்தைக்குப் பழக்கமான பையைப் பயன்படுத்துவது அவருக்கு ஓரளவு ஆறுதல் அளிக்கும்.  பேக் பேக் ஒரு பழக்கமான வாசனை, தொடுதல் மற்றும் பார்வை இருக்கும்.  குழந்தை தனது முதுகுப்பையை அணிந்திருப்பதால், அவர் சில அமைதியான ஆழ்ந்த அழுத்தத்தைப் பெறுகிறார்.  இந்த வலுவான உணர்வு அவரை ஒரு புதிய இடத்தில் அல்லது புதிய நபர்களுடன் அமைதியாக உணர அனுமதிக்கிறது.  முதுகுப்பையை அணிவது முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது எனில், குழந்தை தனது அணிய விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தினால், அதை அனுமதிக்கவும்.

 ஆடை நாம் அணிவது அமைதியானதாகவோ அல்லது எதிர் விளைவை ஏற்படுத்தும்.  உங்கள் சொந்த ஆடை விருப்பங்களைப் பார்த்தால், மற்றவர்களை விட நீங்கள் அதிகமாக அணியும் சில பொருட்கள் உங்களிடம் இருப்பதை நீங்கள் கவனிக்கலாம்.  நீங்கள் குறிப்பாக வசதியாக உணர விரும்பும் போது நீங்கள் அணியும் ஒரு குறிப்பிட்ட மேலாடை உங்களிடம் இருக்கலாம்.  ASD கள் உள்ள குழந்தைகள் வேறுபட்டவர்கள் அல்ல.  அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வசதியாக இருக்க விரும்புகிறார்கள்.  குழந்தை தனது நடத்தை மற்றும் ஒருவேளை அவர் விரும்பும் எந்த ஆடைத் துண்டுகளை தேர்வு செய்வதன் மூலம் உங்களுக்குத் தெரிவிக்கும்.  அவருக்குப் பிடித்தமான பொருட்கள் சூழ்நிலை அல்லது வானிலைக்கு முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவையாக இல்லாவிட்டால், அவர் மிகவும் வசதியாக இருக்கும் ஆடைகளை அணிய அனுமதிக்கவும். எந்தச் சூழ்நிலையிலும் வசதியாக இருக்கும்போது தொடங்குவது, நாள் நேர்மறையாகச் செல்ல உதவும்.

 ஏ.எஸ்.டி உள்ள குழந்தைகளுக்கு தினமும் சவால் விடப்படுகிறது.  அந்த கடினமான நேரங்களை எவ்வாறு விளக்குவது என்பதை அறிந்து அவற்றுக்கான திட்டமிடல் உதவும்.  குழந்தை வளரும்போது, அவர் மாறும் அற்புதமான நபரை நீங்கள் காண்பீர்கள்.  உலகம் முழுவதும் சூழ்ச்சி செய்ய நீங்கள் அவருக்கு உதவும்போது அவரது தனிப்பட்ட திறமைகளை வெளிப்படுத்த அவரை அனுமதிக்கவும்.  இது குழந்தையின் மற்றும் உங்கள் சாதனையாக இருக்கும்.

Post a Comment

Previous Post Next Post